G. malte landskapsbilder, stilleben og en rekke portretter, bl.a. presteportretter.