Faktaboks

Øyvind Kristoffersen
Født
9. juli 1941, Kristiansand

K. er en av våre fremste fornyere av fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel. Han kaller sin kunst fotografikk og hevder at han lager grafikk ved hjelp av fotografisk teknikk. Opplaget er begrenset og nummerert, basert på en original. Bildene er monokrome med en brunlig tone. Denne skyldes en spesiell etterbehandling som gjør bildene bestandige overfor lys. Samtidig benyttes bruntonen som et kunstnerisk virkemiddel for å dempe de sterke kontrastene. En lignende metode ble ofte benyttet i forrige århundre. K. benytter en enkel dobbelkopieringsteknikk. K. avgrenser i søkeren et utsnitt av t.eks. en sten, en fjellvegg eller en keramikkflate på en slik måte at det fullstendig endrer karakter og danner en grafisk komposisjon. Han ønsker i første rekke å appellere til den enkeltes evne til å fabulere over det en ser, og han benytter derfor titler som Panikk, Mot strømmen, Egypteren.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim

Utdannelse

 • Utdannet fotograf ved Oslo yrkesskole
 • Konstfackskolan, Stockholm to år
 • elev av fotograf Arnstein Hasaas

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1975
 • Studiereiser i Nord-Afrika 1965–70

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Trondheim yrkesskoles fotolinje fra 1970
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Trøndelag Bildende Kunstneres Forening

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Norsk kulturråd
 • Trondheim Kunstforening
 • Sør-Trøndelag fylke

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1971
 • Gall. U 2, Oslo, 1972
 • Trondheim Kunstforening, 1973
 • Trondheim Kunstforening, 1977
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1976
 • Bodø Kunstforening, 1979

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1974
 • Høstutstillingen, 1979
 • Sørlandsutstilling, 1973
 • Sørlandsutstilling, 1975
 • Sørlandsutstilling, 1977
 • Trøndelagsutstilling, 1977-1978
 • Sommerutstilling Trondheim Kunstforening, 1973
 • Sommerutstilling Trondheim Kunstforening, 1976
 • Sommerutstilling Trondheim Kunstforening, 1979
 • Nye medlemmer 1975, Unge Kunstneres Samfunn 1976
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling 1976

Ikke Angitt

 • Gall. 1, Bergen, 1973

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1973, s. 139
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 182
 • Agder, Oslo, 1977, s. 259, Bygd og by i Norge
 • Heiberg, S., i Dagbladet, 04.11.1972, (ill.), Aviser
 • I Dag, 16.05.1973, (ill.)
 • Morgenavisen, 01.09.1973, (ill.)
 • Dagen, 03.09.1973
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 07.09.1973
 • Evensen, K., i Dagbladet, 26.02.1976, (ill.)
 • Kivijärvi, K., i Verdens Gang, 01.03.1976
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.02.1976
 • Adresseavisen, 14.09.1977, (ill.)
 • Nordlandsposten, 19.04.1979