K. er en av våre fremste fornyere av fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel. Han kaller sin kunst fotografikk og hevder at han lager grafikk ved hjelp av fotografisk teknikk. Opplaget er begrenset og nummerert, basert på en original. Bildene er monokrome med en brunlig tone. Denne skyldes en spesiell etterbehandling som gjør bildene bestandige overfor lys. Samtidig benyttes bruntonen som et kunstnerisk virkemiddel for å dempe de sterke kontrastene. En lignende metode ble ofte benyttet i forrige århundre. K. benytter en enkel dobbelkopieringsteknikk. K. avgrenser i søkeren et utsnitt av t.eks. en sten, en fjellvegg eller en keramikkflate på en slik måte at det fullstendig endrer karakter og danner en grafisk komposisjon. Han ønsker i første rekke å appellere til den enkeltes evne til å fabulere over det en ser, og han benytter derfor titler som Panikk, Mot strømmen, Egypteren.