Etter læretiden hos Krogh i Kristiania drog B. til København, hvor han oppholdt seg i ett år. Han vendte deretter hjem til Ålesund, hvor han etablerte seg som dekorasjonsmaler. Etter hvert gikk han over til å virke som kunstmaler. Som kunstner var B. romantiker. Hans produksjon består først og fremst av landskaper som er nøyaktige naturgjengivelser, men som også viser hans sans for det stemningsfulle og dekorative.