Liv og virksomhet

Etter læretiden hos Krogh i Kristiania drog B. til København, hvor han oppholdt seg i ett år. Han vendte deretter hjem til Ålesund, hvor han etablerte seg som dekorasjonsmaler. Etter hvert gikk han over til å virke som kunstmaler. Som kunstner var B. romantiker. Hans produksjon består først og fremst av landskaper som er nøyaktige naturgjengivelser, men som også viser hans sans for det stemningsfulle og dekorative.

Familierelasjoner

Sønn av

  • G. F. Berg, malermester

Utdannelse

Læretid hos faren som var malermester i Ålesund og hos Wilhelm Krogh i Kristiania 1877–80.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Ett års opphold i København.

Stillinger, medlemskap og verv

Tegnelærer ved Den tekniske aftenskole.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Aalesund Museum (faner)

Utstillinger

Ikke Angitt

  • Minneutstilling, Aalesunds Kunstforening, 1921

Litteratur

  • P. Stensegger, i Sunnmørsposten, 03.09.1921