Ansatt ved Stavanger Reguleringsvesen 1958–59; ansatt hos Kongelig Bygningsinsp., arkitekt Niels Koppel, København 1959–61. Egen praksis i Oslo fra 1961 sammen med Stein Aasen.