Faktaboks

Christian Fosse
Født
24. mai 1933, Stavanger

Ansatt ved Stavanger Reguleringsvesen 1958–59; ansatt hos Kongelig Bygningsinsp., arkitekt Niels Koppel, København 1959–61. Egen praksis i Oslo fra 1961 sammen med Stein Aasen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Borghild Knudsen (1905 - 1969)
 • Christian Fosse, revisor (1902 - 1977)

Gift med

 • 1959 med Margot Irene Espeland

Utdannelse

 • Examen artium ved Stavanger Katedralskole 1952
 • eksamen fra arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høyskole 1958

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Flere studiereiser i Europa
 • studiereise i USA 1978

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund
 • formann i Norske Arkitekters Landsforbunds konkurransekomité 1966–68
 • styremedlem Oslo Arkitektforening 1980-
 • jurymedlem ved flere arkitektkonkurranser

Priser, premier og utmerkelser

 • Ringsaker kommunes kulturpris

Utførte arbeider

 • Arkitektkontoret Fosse og Aasen har utført følgende oppdrag: Barneskole og administrasjonsbygg i Nannestad (1963)
 • Barneskoler i Løken (1962) og Eker (1964)
 • Ungdomsskole med svømmehall og bibliotek, Nannestad (1965)
 • Ombygging av Studentersamfunnet i Trondheim etter 2. premie i konkurranse 1960
 • Forskningsoppdrag sammen med Norges Byggforskningsinstitutt, 1964
 • Administrasjonsbygg for Aukra Bruk sammen med Asbjørn Habberstad A/S (1966)
 • Forsamlingslokale, Møllergata 28, Oslo (1967)
 • Prefabrikerte typehytter for Birger Langmoen A/S (1965)
 • Bank- og administrasjonsbygg for Norges Bank i Tromsø (1973) etter 1.premie i konkurranse 1967
 • Administrasjonsbygg for Nordengruppen, Østerås, Bærum (1975)
 • Hovedgården ungdomsskole, Asker (1975)
 • Administrasjonsbygg for Norges Brannkasse, Sarpsborg (1976)
 • Helsesenter for Elverum kommune (1976)
 • Rehabilitering av Norges Banks avdeling i Ålesund (1976)
 • Kontoret har gjennomført flere boligprosjekter, av disse nevnes: Kjedehus, Presterødåsen, Tønsberg (1968)
 • Rekkehus, Risløkkveien, Oslo (1971)
 • Prosjekter: 2.premie, bank og administrasjonsbygg, Norges Bank, Stavanger 1960
 • Delt 1.premie, byplan for Trondheim sentrum, 1961
 • 2.premie Landås kirke, Bergen 1961
 • Premie, administrasjonsbygg og forsamlingslokale, Stavanger 1961
 • 2.premie, Narvik Tekniske Skole 1962
 • 2.premie Biskophavn kirke, Bergen 1962
 • Premie, administasjonbygg, Ullensaker kommune 1962
 • Innkjøp, administrasjonsbygg for Mo kommune, Mo i Rana 1964
 • 2.premie, administrasjonsbygg og svømmehall, Stavanger kommune 1965
 • 2.premie, ungdomsskole, Storetveit, Fana, 1965
 • Innkjøp, nordisk konkurranse om utbygging av Tokerudfeltet, Oslo 1965
 • 3.premie studentby på Steinan, Trondheim 1966
 • Innkjøp aula og idrettsbygg, Norges Landbrukshøgskole, ås 1966
 • Innkjøp administrasjonsbygg og politistasjon, Oslo 1967
 • Innkjøp, om- og tilbygging, Permanenten, Bergen 1967
 • To innkjøp, Beitostølen helsesenter 1967
 • 2.premie lærerskole og gymnas, Halden 1968
 • 2.premie sentralbibliotek, Tromsø 1968
 • 3.premie, rådhus i Sandefjord, 1969
 • Innkjøp, administrasjonsbygg for Moss kommune, 1969
 • Innkjøp, regulerings- og bebyggelsesplan Tjensvoll, Stavanger 1969
 • 2.premie aldressenter, Høvikodden 1971
 • 2.premie bibliotek og kunstgalleri, Kristiansand 1972
 • Vant totalentreprisekonkurranse om boligområde med 500 leiligheter, Kambo, Moss 1974

Litteratur

 • Byggekunst, 1965, s. 14–17 (ill.)
 • Byggekunst, 1974, s. 83–84 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 41–43 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1960, nr. 64 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1961, nr. 67 (ill.), nr. 72 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1962, nr. 74 (ill.), nr. 77 (ill.), nr. 81 (ill.), nr. 89 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1963, nr. 94 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1965, nr. 109 (ill.), nr. 110 (ill.), nr. 116 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1966, nr. 117 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1967, nr. 130 (ill.), nr. 133 (ill.), nr. 139 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1968, nr. 142 (ill.) , nr. 143 (ill.), nr. 146 (ill.), nr. 150 (ill.), nr. 154 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1969, nr. 161 (ill.), nr. 163 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1970, nr. 164 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1971, nr. 176 (ill.), nr. 178 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1973, nr. 185 (ill.)

Faktaboks

Christian Fosse