Etter utdannelsen var H. assistent på forskjellige arkitektkontorer i Kristiania. 1919-1925, men startet egen praksis 1925. Gjennom farens restaureringsoppgaver ved Trondheim domkirke, var H. sterkt knyttet til Trondheim, hvor han også løste to av sine mest betydelige byggeoppgaver som arkitekt, nemlig Kunstforeningens galleribygning og utvidelsen av telegrafbygningen. H. vant en rekke premier og innkjøp i arkitektkonkurranser: Deichmanske bibliotek i Oslo, Elverum folkehøgskole, Studentersamfundet i Trondheim, Folketeateret og Østkantbadet i Oslo. Depresjonen i mellomkrigstiden gjorde det imidlertid vanskelig å få byggearbeider i gang. Som privatarkitekt oppførte han en del forretningsbygg, boligbygg og villaer i Oslo og Aker. Disse bygninger ble utført i en moderat funksjonalisme. Det mest markerte eksempel er den fritt beliggende forretningsgård, Sørkedalsveien 81 med restaurant Bakkekroen i annen etasje. Som Byarkitekt i Oslo fra 1945 kom hans virksomhet til å prege beslutningene i byens offentlige byggevirksomhet, særlig skoleanleggene. Han tok også betydelig del i restaureringen av Gamle Akers kirke og Trefoldighetskirken.