Faktaboks

Peter Daniel Hofflund
Født
18. september 1897, Trondheim
Død
8. februar 1967, Oslo

Etter utdannelsen var H. assistent på forskjellige arkitektkontorer i Kristiania. 1919-1925, men startet egen praksis 1925. Gjennom farens restaureringsoppgaver ved Trondheim domkirke, var H. sterkt knyttet til Trondheim, hvor han også løste to av sine mest betydelige byggeoppgaver som arkitekt, nemlig Kunstforeningens galleribygning og utvidelsen av telegrafbygningen. H. vant en rekke premier og innkjøp i arkitektkonkurranser: Deichmanske bibliotek i Oslo, Elverum folkehøgskole, Studentersamfundet i Trondheim, Folketeateret og Østkantbadet i Oslo. Depresjonen i mellomkrigstiden gjorde det imidlertid vanskelig å få byggearbeider i gang. Som privatarkitekt oppførte han en del forretningsbygg, boligbygg og villaer i Oslo og Aker. Disse bygninger ble utført i en moderat funksjonalisme. Det mest markerte eksempel er den fritt beliggende forretningsgård, Sørkedalsveien 81 med restaurant Bakkekroen i annen etasje. Som Byarkitekt i Oslo fra 1945 kom hans virksomhet til å prege beslutningene i byens offentlige byggevirksomhet, særlig skoleanleggene. Han tok også betydelig del i restaureringen av Gamle Akers kirke og Trefoldighetskirken.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Astrid J. Strømsen
 • Alf Hofflund, arkitekt (1861 - 1903)

Gift med

 • 1930 med Dagmar Horn

Utdannelse

 • Examen artium 1915
 • Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen 1915-19

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Glosimodts legat 1924
 • Egers legat 1938
 • Houens legat 1948
 • Reise til Italia 1925

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1921, styremedlem 1926-35, 1938-41
 • medlem Oslo Arkitektforening, formann 1936-38

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Villa for A/S Nordsæterhjem ved Kastellet stasjon, Nordstrand
 • Gravkapell, Heli kirke, Spydeberg 1930
 • Restaurering av Gamle Akers kirke 1950-56 sm.m. G. Fischer, Christie, H. og J. Hidle
 • Trefoldighetskirken 1956-58 sm.m. Bj. Hvoslef
 • Merke og muligens inventar for Norske Arkitekters Landsforbund 1926 (1. premie)
 • Leiegårder: Havrsfjordgt. 31 og 33 (1934)
 • Eilert Sundts gt. 48, Hjelms gt. 6 og Ulfstens gt. 1, Omeyerløkkens boligselskap (1935)
 • Konows gt. 90 (1935)
 • Professor Dahls gt. 51 og 53 (1936)
 • Tåsenveien 31 b (1939)
 • Forretningsgårder: Handelscentralen, Sørkedalsveien 81 (1933-34)
 • Galleribygningen for Trondheim Kunstforening (1927-30)
 • Telegrafbygningen, Trondheim (1940)
 • Utvidelse av Kongens gt. 8 (1940)
 • Prosjekter: Elverum folkehøgskole
 • Strandpaviljong på Malmøykalven, Bundefjorden (1933)
 • Konkurranseprosjekter: 1. premie Deichmanske bibliotek (1921), sm.m. O. Øvergaard
 • Premie Columbarium, Vindern (1925)
 • 2. premie Folketeateret (1927)
 • Premie Kronprinsparets bolig på Oscarshall (1929)
 • Innkjøp rådhus i Sarpsborg (1930)
 • 1. premie i konkurranse om boligtyper ved Volvat, Majorstua (1937), sm.m. I. Tagseth

Eget forfatterskap

 • "Klassisisme" og vor arkitekturs fremtid, Byggekunst, 1924, s. 27–28
 • Trondhjems Kunstforenings galleribygning, Byggekunst, 1930, s. 81–86
 • Handelscentralen, Smestad, Byggekunst, 1935, s. 216–17
 • Nyquist, J.(Red.), Hofflund, Peter Daniel, Oslo gårdkalender. Nybygg 1925-1945, Oslo, 1946, sm.m.
 • Telegrafbygningen i Trondheim, Byggekunst, 1947, s. 112–14
 • Gamle Akers kirke, Byggekunst, 1957, s. 92–96 (ill.)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1956, s. 141–47 (ill.)
 • Restaurering av Trefoldighetskirken, Oslo, 1958, s. 72–75 (ill.), Festskrift
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1959, s. 39–46 (ill.)

Litteratur

 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender, Nybygg 1925-1945, Oslo, 1946, register s. 369
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 15 (ill.), 33
 • Dagbladet, 11.10.1957
 • Christie, H., Christie, S., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, register s. 353
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 171, 240, 303
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, s. 122, 125
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 267
 • Aftenposten, 09.02.1967
 • Arkitektnytt, 1957, nr. 15 s. 182 (60 år)
 • Arkitektnytt, 1967, nr. 5 s. 84 (nekrolog)
 • Byggekunst, 1921, nr. 5 bilag
 • Byggekunst, 1922, nr. 12 s. 179–84
 • Byggekunst, 1923, nr. 11 s. II
 • Byggekunst, 1929, nr. 2 s. 19–26
 • Byggekunst, 1925, nr. 4 s. 57–64
 • Byggekunst, 1926, nr. 8 s. 126–27
 • Byggekunst, 1927, nr. 2 s. 19–32
 • Byggekunst, 1927, nr. 44 s. 49–61
 • Byggekunst, 1927, nr. 5 s. 67
 • Byggekunst, 1930, nr. 8 s. 136–37
 • Byggekunst, 1931, s. 105 (?)
 • Byggekunst, 1935, s. 257
 • Byggekunst, 1936, s. 196–97
 • Byggekunst, 1937, s. 220–21
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1918, s. 1–92 (ill.), 247
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1926, s. 191
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1946, s. 114
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1947-1948, s. 151
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1951-1952, s. 143
 • St.H. register bd., Oslo, 1956, register

Arkivalia

 • Oslo, Universitetsbiblioteket
 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren