Faktaboks

Ole Olsen Moene
Morken, Ole Olsen
Født
10. september 1839, Morken i Oppdal
Død
27. mai 1908, Molund samme sted

Sigarbeger, 1867-1877. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Salatskje, før 1877. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Tallerken, 1867-1877. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Papirkniv, før 1886. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

M.s første læremester var naboen Sjur Jamtsæter, og sammen med ham utførte M. som ganske ung sitt eneste kjente større arbeide, altertavlen i Lønset kapell (ca. 1860). M. oppholdt seg et år i Christiania (1872–73) og foretok også en kort reise til Stockholm i 1874. Etter dette ervervet han plassen Molund og drev denne ved siden av sin treskjærervirksomhet. M.s produksjon var meget stor og bestod hovedsakelig av mindre bruks- og prydgjenstander, fra syskrin til små dåser og knivskaft, dekket av treskurd. Dekoren var til å begynne med ganske tradisjonsbundet med akantusranker slik de tidligere ble utformet i Gudbrandsdalen og på Dovre. Fra Christiania-besøket i 1872 fins også bevart eksempler på dragestilen som den gang var den store mote. Litt etter litt utviklet M. sin egen særpregete stil, inspirert av både drageslyng og akantusranker. Iøynefallende er de innflettede båndslyngninger. M.s treskurd er teknisk meget dyktig utført og karakteriseres ved en nitid utarbeidelse av detaljene. Han arbeidet mest med bjerk. De fleste hittil registrerte gjenstander er stemplet med signaturen på en fals eller under bunnen, og det var uvanlig at treskjærere i tiden stemplet sine arbeider. Stemplet tyder på at M.s produksjon var omfattende, og han må ha skaffet dette før 1878. M. deltok på flere utstillinger i utlandet, fikk en rekke utmerkelser og fikk ærefulle oppdrag bl.a. fra den svensk-norske kongefamilien og keiser Wilhelm 2. av Tyskland.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ingeborg Johnsdatter
 • Ole Pedersen Lien (persin)

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje Den Nordiske Industri- og Kunstudstilling København 1872
 • diplom Verdensutstillingen i Wien 1873
 • sølvmedalje Mariestad, Sverige 1874
 • sølvmedalje og bronsemedalje Kunst- og Industriudstilling Kristiania 1883
 • sølvmedalje Malmö 1887
 • diplom Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling København 1888
 • sølvmedalje Verdensutstillingen i Paris 1900
 • sølvmedalje Landbrugs-, Meieri- og Husflidsudstilling Trondheim 1902

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle Lønset kapell, Oppdal (ca. 1860)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Norsk Folkemuseum
 • Hadeland folkemuseum
 • Oppdal Museumslag
 • Den Norske Husflidsforening, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Den Nordiske Industri- og Kunstudst., København, 1872
 • Verdensutstillingen i Wien, 1873
 • Mariestad, Sverige, 1874
 • Kunst- og Industriudst., Kristiania, 1883
 • Malmö, 1887
 • Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudst. København, 1888
 • Verdensutstillingen i Paris, 1900
 • Landsbrugs-, Meieri- og Husflidsudst., Trondheim, 1902
 • Husflidens første år, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1966

Separatutstillinger

 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1980
 • Oppdal Turisthotell, 1980
 • Hadeland Folkemuseum, 1980

Litteratur

 • Ny Ill. Tidende, 30.08.1874
 • Ny Ill. Tidende, 04.10.1877
 • Den 17de Mai, (Kristiania, 04.06.1908
 • Nidaros, 11.06.1908
 • Spegjelen, Trondheim, 10.03.1915
 • Spegjelen, Trondheim, 24.03.1915
 • Hauglid, R., Heimen, Oslo, 1938, bd. 5, s. 95
 • Folkekunst, Oslo, 1949, s. 136
 • Folkekunst, Oslo, 1951, s. 3
 • Rise, O. J., Oppdalsboka, historie og folkeminne, Oslo, 1951, bd. 2, s. 245
 • Berkaak, O., i Nidaros, 26.11.1977
 • Dalgard, O., Kunst og kunstnarar frå Oppdal i gammal og ny tid, Oslo, 1979, s. 34
 • Skou, I., Ole Olsen Moene. Norsk treskjærer med europeisk ry, Oslo, 1980, katalog Kunstindustrimuseet i
 • Adresseavisen, 23.01.1980
 • Oppdalingen, 26.02.1980
 • Nationen, 13.06.1980
 • Arbeiderbladet, 13.06.1980
 • Dagbladet, 13.06.1980
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.06.1980
 • Adresseavisen, 25.06.1980
 • Adresseavisen, 02.08.1980
 • Adresseavisen, 05.08.1980
 • Oppdalingen, 05.08.1980
 • Adresseavisen, 07.08.1980
 • Driva, 09.08.1980
 • Hadeland, 12.08.1980

Arkivalia

 • Viken, I., Dekorativ kunst i Opdal fram til slutten av 1800-talet, Universitetet i Oslo, 1940, hovedoppgave historie
 • Gulliksens, G., erindringer, Disponent for Den Norske Husflidsforeningvinteren 1943/-44/-45

Faktaboks

Ole Olsen Moene