Dei første kjende arbeid etter S. frå ca. 1826–27, minner mykje om broren Elling Ellingplassen, som truleg var læremeisteren. Seinare viser arbeida hans eit personleg særpreg med ein karakteristisk stakkato rytme og bølgjete konturar som gjev rosene eit kjenslevart, nesten nervøst drag, oftast i friske, harmoniske kontrastfargar. Det einaste kjende interiøret etter S. er stoga på Nedrejordet i Hovet, Hol, med påskrifta "Malet af mig T.T.S. Aaret 1829", derimot finst ei rekkje kister, skåp og bollar måla i Hallingdal (særleg i Hol), i tida fram mot 1853.