Faktaboks

Daniel Muri
Muri, Daniel Johan
Født
13. mai 1879, Mosterhavn, Finnås
Død
10. februar 1957, Bergen

M. opprettet egen arkitektpraksis i Bergen i 1903. Han var dessuten lærer i bygningstegning ved Bergens tekniske skole i de fire følgende år. M. var en meget allsidig arkitekt som fikk mange og forskjellige oppgaver, fra kirker, skoler, forretningsgårder og fabrikker, til villaer og kommunal småhusbebyggelse. De fleste arbeidene hans er i Bergen, men også i Haugesund, på Halsnøy, i Gloppen og i Førde har han oppført bygninger, dessuten på Island.

En av de første byggeoppgavene M. fikk i Bergen, var Parkveien 34. Det viser innflytelse fra tysk jugendstil med bl.a. blomster og ranker modellert i stukk. 12 år senere oppførte han nabohuset, Parkveien 32. Her er første etasje, hjørner og gesimser kledd med hugget granitt. Fasaden er for øvrig pusset. Fra samme år 1916, er St. Jacobs kirke ved Lars Hilles gate, den eneste kirke i Bergen bygd av Småkirkeforeningen. Den har samme materialbehandling, men har dessuten rundbuede vinduer, portaler med søyler og andre detaljer utført i granitt, hentet fra romansk arkitektur. Kirkebygningen inneholder bl.a. prestekontor og vaktmesterleilighet, og dette kommer til uttrykk i eksteriøret som gir et meget forskjelligartet inntrykk fra bygningens fire sider. I 20-årene tegnet M. flere forretnings- og leiegårder i brannstrøket fra 1916 samt Hotel Bristol på Torvalmenningen. De er alle bygd i streng nyklassisisme med mange fine detaljer. Ved siden av sin arkitektpraksis holdt han en rekke foredrag og var en flittig skribent i byens aviser. I 1936 stiftet han tidsskriftet Arkitekt og Byggherre og ble dets første redaktør.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jens Muri, tolloppsynsmann
 • Signe Nore

Gift med

 • Bergen, 1904 med Louise Josefine Haugen

Utdannelse

 • Examen artium 1897
 • reserveoffiser fra Krigsskolen 1898
 • Den kgl. Tegneskole, samtidig assistent bl.a. på Adolf Fischers arkitektkontor
 • Königlich Technische Hochschule, Berlin 1901–03

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Flere studiereiser i Danmark og Sverige

Utførte arbeider

 • I Bergen når ikke annet er nevnt: Verkstedsbygning for Joh. Bergesen (1911)
 • St. Jacobs kirke ved Lars Hilles gate for Bergens Småkirkeforening (1916)
 • To paviljonger for Hordaland Meieri og Vestlandske Salgslag, Landsutstilling Bergen 1928
 • Halsnøy folkehøyskole
 • Pleiehjemmet i Gloppen
 • Førde ungdomsskole
 • Olden nye kirke (1934)
 • Flere bygninger i Haugesund og på Island
 • Bolighus: Brødrene Odfjells villaer på Minde
 • Parkvn. 34 for Namtvedt (1904)
 • Sejersbjerget 4 for Aasgaard (1906)
 • To bolighus for Joh. Bergesen, Repslagergt. 9a (1908)
 • Seks bolighus for G. B. von Erpecom, Konsul Børs gt. 54 (1908)
 • Kalfarvn. 60 a for Ivar Rasmussen (1908)
 • Ti våningshus i Thormøhlens gate for Byggeselskapet av 1908 (1909)
 • Åtte våningshus på Møhlenpris for A/S øvre Møhlenpris (1909)
 • Magnus Barfots gt. 23 for P. Halvorsen (1909)
 • Kalfarlien 8 for sakfører Opdahl (1909)
 • I Fjordgaten for Møhlenpris Byggeselskap (1910)
 • Sydnesplass 10 og 11 for Muri (1910)
 • Kalfarlien 17 for Finn Dahl (1910)
 • Kalfarlien 7 for A/S Kalfarlien (1911)
 • Kalvedalsvn. 8c for Graarud (1911)
 • Kalfarlien 9c for James Olsen (1911)
 • Kalfarlien 9 for dr. Bechholm (1912)
 • Syv våningshus i Skandselien for Lærernes Byggeselskap (1914)
 • Kronstad 148, 149 og 150 for overrettssakfører Opdahl (1915)
 • Sejersbjerget 4 for G. Aasgaard (1915)
 • Skandselien 1 for B. Sletten (1916)
 • Ni to-etasjes våningshus på Krohnsminde for Bergen kommune (1916)
 • Parkvn. 32 for P. Kleppe (1916)
 • Årstadvn. 2–8 for A/S Årstadveien 2–8 (1918)
 • Ibsens gt. 110 a for Chr. Torp (1920)
 • 12 bolighus i Uren på Damsgård for Bergen kommune (1921)
 • Lien 4 for B. Larsen (1921)
 • Dobbelthus i Johanne Juels gate for Kunstnernes Hus, Osloeklep (1922)
 • Årstadvn. 12b for A/S Byg (1922)
 • Årstadgjeilen 8 for Louise Madsen (1923)
 • Breidablikvn. 1 for frk. Heglund (1924)
 • Laura Gundersens gt. 12 for Kunstnernes Hus, Osloeklep (1927)
 • Rogagt. 3 for A. Sæveraas (1928)
 • Olaf Ryes vei 43 for Halvorsen og Næss (1928)
 • Forretningsgårder: C. Sundts gt. 9, 11, 13 for A/S Sundt & Co (1906)
 • Foreningsgt. 3 for D. Andersen & Søn (1912)
 • Møhlendalsv. 17 for Hermetikboksfabrikken (1918)
 • Lyder Sagens gt. 14 for Georg Lund (1920)
 • Ole Bulls plass 6 for Muri (1923)
 • Torvalmenningen 11, Hotel Bristol (1924)
 • Veiten 4 for A/S Tomt I (1925)
 • Prosjekter: Ny bygning for IOGT (1911)

Eget forfatterskap

 • Boligbygging i Bergen. En kort oversikt over forholdene etter storbrannen i 1916 og til i dag, Byggekunst, 1939, s. 188–90 (ill.)
 • Arkitekt og Byggherre fra, 1936, artikler i

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 367
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 141
 • Studentene fra 1897, Oslo, 1925, s. 196
 • Byggekunst, 1924, s. 47
 • Byggekunst, 1929, s. 32
 • Byggekunst, 1930, s. 40, 44 (ill.)
 • Byggekunst, 1933, s. 164, 166, 170
 • Byggekunst, 1939, s. 189 (ill.) tillegg s. 16
 • Kielland, A., Arnesen, O., Bergens forretningsstrøk før og nu, Bergen, 1928
 • Bergens Aftenblad, 30.04.1928
 • Bergens Aftenblad, 11.05.1929
 • Bergens Tidende, 12.05.1947
 • Vårt Land, 12.05.1947
 • Morgenavisen, 11.05.1954
 • Tschudi Madsen, S., Et jubileumsønske for Bergen, Bergen, 1970, s. 29
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 268

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript i

Faktaboks

Daniel Muri