Faktaboks

Matti Aikio
Isaksen, Mathias
Født
18. juni 1872, Karasjok
Død
25. juli 1929, Oslo

A. er fortrinnsvis kjent som forfatter. Først i fremskreden alder begynte han å arbeide med skulptur, og hans virksomhet som billedkunstner forble beskjeden.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Ragnhild Heimo
  • Mathias Isaksen, kirkesanger

Utdannelse

  • Selvlært som billedkunstner

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925

Portretter

  • 15 selvportretter, hvorav ett i De Samiske Samlinger, Karasjok
  • Ett hos H. Aschehoug & Co. AS, Oslo
  • Maleri av Xan Krohn, privat eie

Litteratur

  • Tidens Tegn, 20.05.1925, (ill.)

Faktaboks

Matti Aikio