Store norske leksikon

Matti Aikio

 • billedhugger
 • tegner
 • forfatter
 • lærer

Liv og virksomhet

A. er fortrinnsvis kjent som forfatter. Først i fremskreden alder begynte han å arbeide med skulptur, og hans virksomhet som billedkunstner forble beskjeden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ragnhild Heimo
 • Mathias Isaksen, kirkesanger

Utdannelse

Selvlært som billedkunstner.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925

Portretter

 • 15 selvportretter, hvorav ett i De Samiske Samlinger, Karasjok
 • Ett hos H. Aschehoug & Co. AS, Oslo
 • Maleri av Xan Krohn, privat eie

Litteratur

 • Tidens Tegn, 20.05.1925, (ill.)