A. er fortrinnsvis kjent som forfatter. Først i fremskreden alder begynte han å arbeide med skulptur, og hans virksomhet som billedkunstner forble beskjeden.