L. har laget barnebyster, kvinnestatuetter, større skulpturer som Fløytespilleren (1967), en rekke småskulpturer samt monumenter, minnesmerker og portrettrelieffer etter offentlige oppdrag i Hordaland fylke. L.s største arbeide er den to meter høye Arbeideren (1962) på Torget i Ålvik. L.s formspråk er klassisk naturalistisk med vekt på en følsom modellering og en ledig skulpturell holdning.