Aa. åpnet egen brukskunstforretning i Oslo i 1926. Han tegnet arbeider i tinn og smijern som ble utført hos kunstsmed C. Bilgrei og senere hos Mons Omvik. Formspråket er klart, med enkle, konsise geometriske former. Aa. var sterkt engasjert i brukskunstbevegelsen og sluttet etter hvert å tegne brukskunst selv. Han var først sekretær, senere mangeårig generalsekretær for LNB. Han har utgitt flere bøker om jakt, fiske og friluftsliv, illustrert av sin første kone Lillemor Aa.