V. debuterte på den årlige brukskunstmønstringen på Maihaugen 1967. Der viste han bl.a. noen ringer i et typisk Scandinavian Designformspråk, preget av myke former og enkle, dekorative detaljer. Selv om V. lagde en rekke smykker opp gjennom 70-årene, er det likevel som korpus-kunstner han har markert seg. V. var ansatt som designer hos Th. Olsen i Bergen 1968-81. Korpusarbeidene var til å begynne med enkle og kraftige, men utover i 70-årene fikk de et mykere preg, ofte inspirert av art nouveau-stilens linjeføring. Det var først etter at han sluttet som designer hos Th. Olsen i 1981 at han markerte seg som en sterkt personlig kunstner. Han er i dag en av de få som lager korpusarbeider, men han har sluttet å arbeide med kostbare materialer. Det er kobber, bronse og messing som nå er hovedmaterialene, og gjerne i kombinasjon. På Norsk Metallkunst -82 (Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum, Trondheim) viste han en serie arbeider der materialene var kombinert på en usedvanlig personlig og følsom måte. Formene og materialkombinasjonene er senere utviklet i en stadig mer dristig retning.