Faktaboks

Hans Backer Fürst
Fürst, Hans Siegwardt Backer
Født
25. november 1877, Kristiania
Død
juli 1946, Oslo

Ansatt først som assistent, senere som selvstendig arkitekt ved broren Christian F.s kontor i Kristiania 1897–99 og 1902–10. Vekslet mellom Kristiania og Ålesund i perioden 1904–07, da broren opprettet egen praksis i Ålesund i forbindelse med gjenoppbyggingen av byen etter brann i 1904. Bosatt i Molde i 1908, fra 1909 i Kristiania som brorens kompanjong, fra 1910 med egen praksis. F. var tilknyttet Aftenposten som arkitekturanmelder i 1930-åra, redaktør av Møbel- og byggeindustri og Huseieren og forfatter av en rekke bøker om bygningstekniske spørsmål.

F.s bygninger fra ca. 1910 til 1918 er preget av monumentale nybarokke trekk med store tunge tak, svungne gavler og rustikahjørner, som f.eks. i Oscars gt. 15 og Th. Heftyes gt. 15. Planløsningen er imidlertid fri. F. var i 1920- og 30-årene en meget benyttet fagmann i Oslo-området, og bygde her en rekke leiegårder, villaer og noen fabrikkanlegg. Stilen er i 20-årene en behersket nyklassisisme, i 30-årene enkel funksjonalisme, betong- og teglbygg i 3–4 etasjer med tilbaketrukket loftsetasje.

F. var særlig interessert i bygningstekniske spørsmål. Han reiste til England og Skottland i 1907 for å studere bruken av huggen stein (råkopp), og delte dermed mange av den tids ledende arkitekters interesse for bruk av dette materiale. Senere, f.eks. på landsteknikermøtet i Stavanger 1911, slo han om og anbefalte pusset tegl som det rimeligste, mest værsikre og vakre materiale, noe han fulgte opp i sin produksjon. F. var også interessert i møbelproduksjon, og deltok i flere konkurranser på dette felt.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Cathrine Thalette Backer
 • Hans Siegwardt Fürst, kjøpmann, skipsreder

Gift med

 • (Kristiania, 1911 med Unni Liv Frisak

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole i Kristiania under A. Schirmer 1895–97
 • Technische Hochschule i Berlin 1899–1902
 • svennebrev som murer i Molde 1907

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1911 og 1932
 • Schäffers legat 1925
 • Studiereise til Tyskland og Nederland i 1905
 • til England og Skottland i 1907, særlig for å studere bruken av naturstein i bygninger
 • på Kontinentet 1912–13

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær i Kristiania Arkitektforening 1909–11, samt en rekke andre verv her

Priser, premier og utmerkelser

 • Se Christian F.

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Agnæs Tændstikfabrik ved Fredriksværn (1906)
 • Molde Sparebank og Festivitetslokale, Molde (1908)
 • Villa for generalkonsul P.A. Petersen, nå den franske ambassade, Drammensvn. 80 (1910)
 • Villa for grosserer Meidel, Th. Heftyes gt. 15 (1911)
 • Oscars gt. 51 (1912)
 • Villa, Drammensvn. 95 (1919)
 • Herredshuset i Brunlanes (1924)
 • Utvidelse av Diakonisseanstaltens sykehus, Lovisenberggt. 17 (1924–28)
 • Rekonvalesenthjemmet Godthåb, Bærum (1924–28)
 • Leiegård, Fritzners gt. 10 (1930)
 • Rekkehus, Sigurd Syrs gt. 3–7 (1930)
 • Garasjebygg med bensinstasjon, Konows gt. 7b (1933)
 • Leiegård, Mogens Thorsens gt. 2 (1935–36)
 • Leiegård, Observatorie terrasse 15 sammen med Bredo H. Berntsen (1935)
 • Leiegård, Niels Juels gt. 34–36 (1936)
 • Leiegård, Drammensvn. 54–56 sammen med Bredo H. Berntsen (1937)
 • Regulering av den gamle Mathisenløkken (ca. 1931–38)
 • Leiegård, Bentsegt. 6 (1939)
 • Flere bygninger i Kristiansand S., Fredrikstad og Stavanger
 • Se også Christian F.
 • Prosjekter: Ingeniørenes Hus, Oslo, sammen med Mads Wiel Gedde, innkjøpt i konkurranse 1929

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Kristiania Arkitektforenings arkitekturutstilling, Kristiania, 1912
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania

Eget forfatterskap

 • Huggen sten og dens anvendelse, særlig på Vestlandet, Arkitektur og dekorativ kunst, 1911, s. 19–24, (et utvalg)
 • Haandbok i husbygging, 1. premie i bokkonkurranse, (Kristiania, 1920
 • Litt om smaabebyggelse paa landet og i bymessig bebyggede strøk, (Kristiania, 1922
 • Strømmen, (Kristiania, 1923, roman
 • Stokken som for over berg og dype daler, Den Nye Eventyrboken II, Oslo, 1925
 • Det gamle Oslo og det ældste Kristiania, særtrykk av Kommunalt tidsskrift, Oslo, 1926
 • Steen Hansen, H., Fürst, Hans Siegwardt Backer, Boken om kjøkkenet, Oslo, 1927, sammen med
 • Boken om maling og farvenes sammensetning, Oslo, 1928
 • Oslo av i dag. Billeder og tekst, Oslo, 1934
 • Oslo Bygningskalender, Oslo, 1936, (red.)
 • Fürst, Hans Siegwardt Backer, Petre, A., Villaeierens håndbok, Oslo, 1938, sammen med
 • Hus og hager i Stor-Oslo, Oslo, 1941
 • Kjenn din by. Norges hovedstad gjennom mer enn 300 år, Oslo, 1942
 • Forord i Cappelens boligbok. Utvalgte hustyper og planer, Oslo, 1942
 • Voksenkollen hotell, Oslo, 1942
 • Håndbok i byggeindustrien, Oslo, 1942-1945, bd. 1–4

Litteratur

 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 79
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1916, bd. 12, s. 562
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 134
 • With, N., Illustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 268
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register s. 674
 • Vem är Vem i Norden?, Stockholm, 1941
 • Oslo Gårdkalender, Oslo, 1945, register s. 368, 678
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd. 2
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 55, 94, 112, 183, 193, 202
 • Wasberg, G. C. (Red.), Brunlanes, Larvik, 1970, bd. 1, s. 224
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1910, s. 105, 108
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1913, s. 19–24
 • Byggekunst, 1922, s. 64
 • Byggekunst, 1924, s. 30__-;32
 • Byggekunst, 1925, s. 140
 • Byggekunst, 1927, s. 190
 • Byggekunst, 1929, s. 24
 • Byggekunst, 1930, s. 76–80, 159__-;60
 • Byggekunst, 1932, s. 70__-;72
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 21, 23–24, 27, 29, 184
 • Byggekunst, 1937, s. 22, 42
 • Byggekunst, 1941, tillegg s. 7
 • Byggekunst, 1946, s. 6__-;7
 • Byggekunst, 1961, s. 112
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, registerbind, Sarpsborg, 1963, s. 21, 317
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 164, 390
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 141
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 140, 256, 311, 539__-;40
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 40, 239, 243, 244 (ill.)

Faktaboks

Hans Backer Fürst