Andre opplysninger

  • Stafferte bl.a. kirkeinventar.

Litteratur

  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. 1, s. 406
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 331