C. hadde eget arkitektkontor i Tromsø 1924-26 og virket samtidig som kunstanmelder i Tromsø Stiftstidende; ansatt ved forskjellige arkitektkontorer i Montreal i Canada 1927–32; eget arkitektfirma i fra 1933. Han var knyttet til undervisningen i Bygningskunst II ved Norges Tekniske Høyskole under 2. verdenskrig og var sm.m Finn Berner leder av Norges Tekniske Høyskoles utvidelse rett etter krigen. Blant C.s selvstendige arbeider finnes et større antall ene- og flermannsboliger i Trondheim fra 1930-årene og de første årene etter krigen. De er utført i et meget nøkternt funksjonalistisk formspråk. I hybelhuset Strindvn.40 fra 1938 gikk han nye veier ved å forlate det vanlige korridorsystemet og utforme bygningen som en større trevilla.