Faktaboks

Tycho Castberg
Castberg, Tycho Diedrich Støren
Født
16. juni 1900, Meldal
Død
22. november 1982, Oslo

Enebolig i sammenhengende bebyggelse. 1924

Nasjonalmuseet.

C. hadde eget arkitektkontor i Tromsø 1924-26 og virket samtidig som kunstanmelder i Tromsø Stiftstidende; ansatt ved forskjellige arkitektkontorer i Montreal i Canada 1927–32; eget arkitektfirma i fra 1933. Han var knyttet til undervisningen i Bygningskunst II ved Norges Tekniske Høyskole under 2. verdenskrig og var sm.m Finn Berner leder av Norges Tekniske Høyskoles utvidelse rett etter krigen. Blant C.s selvstendige arbeider finnes et større antall ene- og flermannsboliger i Trondheim fra 1930-årene og de første årene etter krigen. De er utført i et meget nøkternt funksjonalistisk formspråk. I hybelhuset Strindvn.40 fra 1938 gikk han nye veier ved å forlate det vanlige korridorsystemet og utforme bygningen som en større trevilla.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Tycho Castberg, prost
 • Wilhelma Marie Støren

Gift med

 • 1927 med Gudrun Sofie Støren

Utdannelse

 • Examen artium ved Katedralskolen i 1919
 • arkitektutdannelse ved Norges Tekniske Høyskole i 1919–24 med 6 måneder studier ved Technische Hochschule i Stuttgart mellom 2. og 3. årskurs

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Tromsø kunstforening 1925
 • medlem, Trondheim Arkitektforening fra1934, formann 1939–41
 • aktiv i det illegale faglige arbeid i under 2. verdenskrig
 • styremedlem, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings trønderske avd. fra 1945

Utførte arbeider

 • Sjøfartsbygningen, Dampskipskaia, Tromsø (1925, ombygnig av tidligere fabrikkbygning)
 • Lade gravkapell, Trondheim (1935)
 • Enebolig, Lillegårdsbakken, Trondheim (1938)
 • Hybelhus, Strindvn. 40, (1938) Trondheim
 • Firemannsbolig, Nyvn. 68, (1939) Trondheim
 • Castberghuset, Trondheim (skuespillerboliger oppført for Trøndelag Teaters Venner)
 • Medansvarlig ved Finn Berners utvidelse av Hovedbiblioteket ved Norges Tekniske Høyskole (1946–48)
 • Metallurgisk institutt ved Norges Tekniske Høyskole, sammen med Finn Berner (1947–49)
 • Persaunet Hageby, Trondheim (ca. 1950)
 • Restaurering av Bergskrivergården, Bergmannsgt. 15, Røros (1943–46)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Verdensutstilling i New York, 1939

Litteratur

 • Brochmann, G. (Red.), Vi fra Norges Tekniske Høyskole. 1910–19, Oslo, 1933, s. 431
 • Studentene fra 1919, Oslo, 1950, s. 35
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, b 3 s. 188–89
 • Byggekunst, 1935, tillegg s. 5 og 39
 • Byggekunst, 1938, s. 39
 • Byggekunst, 1939, s. 43–44 (ill.)
 • Byggekunst, 1945, s. 77
 • Byggekunst, 1946, s. 14__mdash;15
 • Byggekunst, 1949, s. 97–100 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 233 og 242 (ill.)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1933, s. 186
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1944, s. 142
 • Nidaros, 15.06.1950

Faktaboks

Tycho Castberg