Andre opplysninger

  • Skar i 1764 ramme med amoriner og rokokko-ornamentikk til en tavle i Mariakirken, nå i Tønsberg Domkirke.

Litteratur

  • Johnsen, O. A., Tønsbergs historie, Oslo, 1929-1954, bd. 2, s. 382 (ill.), 539

Faktaboks

Jens Jølsen