Faktaboks

John Audun Hauge
Født
3. oktober 1955, Haugesund

Etter fullført utdannelse ved Vestlandets kunstakademi debuterte H. med en overbevisende separatutstilling i Galleri I, Bergen i 1978. Noen direkte påvirkning fra læreren, Bård Breivik, kan ikke spores hos H. Derimot er det nærliggende å trekke fram den svenske billedhugger Torsten Renqvist, og spesielt hans saklig-uttrykksfulle trearbeider, som en viktig impuls. Temaene er imidlertid forskjellige, og for H. stod fra første stund forholdet mellom mennesket og teknologien sentralt. Det gjelder bl.a. hans Flygemann, som fremstod som en kombinasjon av naiv drømmer og tragisk skikkelse. Spennvidden i materialbruk og teknikker var slående på debututstillingen og er senere blitt videreutviklet. Luftskipet H. installerte i atriet på Det historisk-filosofiske fakultet i Bergen (1979–80) var i slekt med den belgiske kunstneren Panamarenkos skrøpelige og absurde flyfarkoster. Denne idéskulpturen ble senere et markant innslag på den store norske utstillingen i Helsinki. H. har imidlertid også fått anledning til å utføre permanente utsmykninger. Blant trærne ved Norges Geografiske Oppmåling, Hønefoss finnes et mektig vingepar i tre forbundet med en kampestein. For tida arbeider han med et særpreget båtmotiv for realfagsbygget, Universitetet i Bergen, etter å ha vunnet en engere konkurranse om denne oppgaven. Båtmotivet gikk også igjen i hans bidrag til utstillingen 7 tilfeldige fra Bergen (1982). Arbeidenes størrelse varierte fra miniformat til en robåt i nesten naturlig størrelse.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Audun Hauge
 • Helene Knutsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bergen

Utdannelse

 • Stavanger yrkesskole 1972–73
 • Vestlandets kunstakademi under Bård Breivik i 1973–77

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reise- og studiestip. 1978, -79, -81

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Bildende Kunstneres Forening Bergen
 • vararepresentant til Bergen Billedgalleris innkjøpskomité (1980)
 • representant i Bergens Kunstforenings innkjøpsnemnd
 • medlem av Vestlandsutst.s jury 1981–83

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Skulpturutsmykning utenfor Norges geografiske oppmåling, Hønefoss (1981)
 • Skulptur, realfagsbygget, Universitetet i Bergen (under arbeid 1981-82)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Norsk kulturråd

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1977
 • Høstutstillingen, Oslo, 1978
 • Høstutstillingen, Oslo, 1980
 • Vestlandsutst., 1977
 • Vestlandsutst., 1978
 • Vestlandsutst., 1980
 • Vestlandsutst., 1981
 • To kritikere ser tilbake, Kunstnernes Hus, Oslo, 1978
 • Norskt 70-tal, tendenser, Kulturhuset, Stockholm, 1979
 • Skulptur underveis, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Skulptur underveis, Bergens Kunstforening, 1981
 • Skulptur underveis, Trondheim Kunstforening, 1981
 • Norsk billed, Taidihalli, Helsinki, 1981
 • 7 tilfeldige fra Bergen, Bergens Kunstforening, 1982
 • 7 tilfeldige fra Bergen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1982
 • 7 tilfeldige fra Bergen, Trondheim Kunstforening, 1982
 • Ungdomsbiennalen, Paris, 1982

Separatutstillinger

 • Gall. I, Bergen, 1978

Litteratur

 • Tun, Bergen, 1979, nr. 18
 • Norskt 70-tal, tendenser, Stockholm, 1979, s. 3, 16 (ill.), katalog Kulturhuset
 • Skulptur underveis, Oslo, 1980, s. (28–29), katalog Kunstnernes Hus
 • Dæhlin, E., Skulptur underveis, Kunst, Oslo, 1981, nr. 1 (ill.)
 • Johnsrud, E.H., i Norsk billed, katalog Taidihalli, Helsinki, 1981, s. (5–6), (7) (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 112
 • Sju tilfeldige i Bergen, 1982, s. (10–11) (ill), katalog Bergens Kunstforening
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 29.04.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 22.05.1978
 • Aftenposten, 28.10.1978, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 08.11.1978
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 20.11.1980, (ill.)
 • Bergens Tidende, 08.01.1981, (ill.)
 • Bergens Arbeiderbladet, 08.01.1981, (ill.)
 • Morgenavisen, 08.01.1981, (ill)
 • Breivik, T., i Bergens Arbeiderbladet, 16.01.1981
 • Veiteberg, J., i Bergens Tidende, 16.01.1981
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 21.01.1982, (ill.)
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 22.01.1982, (ill.)
 • Arntzen, K.O., i Arbeiderbladet, 08.02.1982
 • Brekke, T., i Klassekampen, 09.03.1982, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 11.03.1982, (ill.)
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 19.03.1982