Liv og virksomhet

S. var leder for Den Norske Husflidsforeningens vevstue 1945 - 77. Ved siden av de administrative oppgaver komponerte hun utallige tegninger til pledd, skjerf, gardiner, puter og møbelstoffer som ble satt i produksjon i Husfliden. Hun har dessuten hatt ansvaret for utførelsen av store bestillinger av tekstilt utstyr til f.eks. Kongeskipet Norge, Oslo Rådhus og flere kirker.

Familierelasjoner

Datter av

  • Christian Skykkelstad
  • Elise Torp

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens kvinnelige industriskole, Oslo 1933; Gerda Smiths vevskole, Oslo 1939; Johanna Brunsons vävskola, Stockholm 1947; praksis på vevstue i England 1958; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1972 - 73.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1957; stipend fra Fondet for svensk-norsk samarbeid 1963; stipend fra Norges Husflidslag 1966; Studieopphold i Danmark 1957; England 1958; Sverige 1963; studiereiser til Sverige, Finland, Sveits, Irland, Skottland, Peru.

Stillinger, medlemskap og verv

Ansatt i Den Norske Husflidsforening 1934 - 45, leder for vevstuen 1945 - 77; Medlem Foreningen Brukskunst.

Priser, premier og utmerkelser

Medalje Selskapet for Norges Vel; Norges Husflidslags hederstegn i gull; Kongens fortjenestemedalje i sølv; Just Gude Smith og frues gullmedalje.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Kunstindustrimuseet i Oslo