S. var leder for Den Norske Husflidsforeningens vevstue 1945 - 77. Ved siden av de administrative oppgaver komponerte hun utallige tegninger til pledd, skjerf, gardiner, puter og møbelstoffer som ble satt i produksjon i Husfliden. Hun har dessuten hatt ansvaret for utførelsen av store bestillinger av tekstilt utstyr til f.eks. Kongeskipet Norge, Oslo Rådhus og flere kirker.