Faktaboks

Hjalmar Severin Bakstad
Født
22. mai 1896, Kristiania
Død
29. januar 1961, Oslo

B. var assistent hos arkitekt Nils Reiersen, Oslo 1921–32, og hadde egen praksis i Oslo fra 1932. Lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1923–34.

Som eneassistent hos Nils Reiersen var B. med på utformingen av det klassisistiske Deichmanske Bibliotek, Oslo, 1920–33. Hans produksjon i Oslo består vesentlig av et stort antall funksjonalistiske leie- og forretningsgårder.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hanne Marie Lassen (1861 - 1930)
 • Søren O. Bakstad, kasserer (1860 - 1925)

Gift med

 • Elsie Anne Sofie Simonsen

Utdannelse

 • Examen artium 1915
 • eksamen ved Krigsskolen 1916
 • arkitekturstudier i USA og England
 • arkitekteksamen ved University of Liverpool 1920

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Frankrike 1927
 • Nederland, Belgia og Tyskland 1939
 • Danmark og Sverige

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforening fra 1935

Utførte arbeider

 • Orkerød pikehjem, Jeløy (1937)
 • Bogstadv. 20, Oslo (1938, leieg.)
 • Frognerv. 20, Oslo (leieg.)
 • Trondheim Tinghus, 1938 (1. premie sammen med Holger Bratlie) og 1952. Se Oslo Gårdkalender og Oslo Byleksikon
 • Prosjekter: 3. premie Kringkastingshus i Oslo 1935 (sammen med Holger Bratlie)
 • 3. premie Bergen Posthus, 1937 (sammen med Holger Bratlie)
 • Innkj. museumsbygning på Maihaugen, Lillehammer 1950 (sammen med Per Wagle og Gert Walter Thuesen)

Eget forfatterskap

 • Håndbok i konstruksjonstegning, Oslo, [1932]

Litteratur

 • Studentene fra 1915, Oslo, 1942, s. 95
 • Oslo Gårdkalender, Nybygg 1925–45, Oslo, register s. 364, [u.å.]
 • Oslo Gårdkalender. Nybygg 1945–55, Oslo, register s. 133, [u.å.]
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning register bd. 1845–1960, Sarpsborg, 1963, s. 294
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 48, 55, 63, 98, 104–06, 115, 123, 125, 131, 133–34, 136, 139, 147–48, 153, 177, 187, 204, 209, 255, 258, 287, 299, 302, 305, 313–14, 328 og 344–46
 • Byggekunst, 1935, s. 158 og tillegg s. 3
 • Byggekunst, 1936, s. 176–77 og tillegg s. 31
 • Byggekunst, 1937, s. 159–60 og tillegg 27 og 46
 • Byggekunst, 1946, tillegg s. 14–15
 • Byggekunst, 1950, s. 60 og tillegg s. 43
 • Nationen, 18.05.1956
 • Aftenposten, 31.01.1961, (nekrolog)
 • Morgenbladet, 01.02.1961, (nekrolog)
 • Arbeiderbladet, 01.02.1961, (nekrolog)

Faktaboks

Hjalmar Severin Bakstad