En uvanlig sterk naturkjensle syns å være grunnlaget for H.s kunst. En intuitiv frodighet med islett av mystikk og folkelig tradisjon fra hjemtraktene Sigdal og Eggedal preget hennes malerier den første tiden. H.s naturbilder var ofte befolket med fantasivesener. Fargeholdningen var og er fremdeles mørk med overveiende jordfarger. I det siste har hun laget nærstudier av fjell og steinstrukturer, men også bilder av mer idémessig karakter. H. har utført rosemaling med en personlig stil og særpreget fargeholdning.