Faktaboks

Olaug Halsteinrud
Født
4. januar 1943, Sigdal

En uvanlig sterk naturkjensle syns å være grunnlaget for H.s kunst. En intuitiv frodighet med islett av mystikk og folkelig tradisjon fra hjemtraktene Sigdal og Eggedal preget hennes malerier den første tiden. H.s naturbilder var ofte befolket med fantasivesener. Fargeholdningen var og er fremdeles mørk med overveiende jordfarger. I det siste har hun laget nærstudier av fjell og steinstrukturer, men også bilder av mer idémessig karakter. H. har utført rosemaling med en personlig stil og særpreget fargeholdning.

Familierelasjoner

Datter av

 • Einar Halsteinrud
 • Berta Marie Bye

Gift med

 • Jan Thorbjørn Brende

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Vinstra i Gudbrandsdalen

Utdannelse

 • Elev av Kjell Lodberg Holm
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Gert Jynge og Kristian Torjussen
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie og Halvdan Ljøsne 1967–72

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hielmstierne Rosencrones legat 1968
 • Ødegårds legat
 • stip. fra Oppland fylke 1972 og -79
 • Lundebys legat 1979
 • Innherredsstip. 1980
 • Studiereiser i flere europeiske land

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Bildende Kunstnere Oppland

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Scandinavia Hotell, Oslo
 • Sigdal, Vinstra og Steinkjer kommuner
 • Sandnes og Steinkjer kunstforeninger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1971
 • Høstutstillingen, Oslo, 1972
 • Høstutstillingen, Oslo, 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1973-1974
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1971
 • Kunstnere fra Hedmark og Oppland, Oslo Kunstforening, 1977
 • Opplandsutst., 1980
 • Opplandsutst., 1982

Separatutstillinger

 • Prestfoss, Sigdal, 1962
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1972
 • Kvam, 1975
 • Vinstra, 1977
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1980
 • Steinkjer Kunstforening, 1980

Gruppeutstillinger

 • 5 norddalskunstnere, Lillehammer Bys malerisamling, 1977

Litteratur

 • Fremtiden, 15.04.1961, (ill.)
 • Fremtiden, 05.06.1962, (ill.)
 • Rosendal, I., i Fremtiden, 10.01.1970, (ill.)
 • Stenersen, H., i Nationen, 14.08.1970, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 186
 • Rakeng, O., i Dagningen, 24.09.1980, (ill.)
 • Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 24.09.1980, (ill.)
 • Sundsgaard, H. F., i Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 30.09.1980, (ill.)
 • Aune, O. E., i Dagningen, 01.10.1980, (ill.)
 • Trønder-Avisa, 14.11.1980, (ill.)

Faktaboks

Olaug Halsteinrud