Faktaboks

Beysner
Buisner

Litteratur

  • Vogt, L.J., Slægten Vogt, (Kristiania, 1881, s. 31
  • Schnitler, C.W., Norges malerkunst i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 32
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 213