Faktaboks

Ole Nesvik
Født
21. september 1941, Finnøy i Ryfylke
Død
19. mars 1995, Spania

Det gjennomgående tema i N.s malerier var til begynnelsen av 70-årene skyer og svevende kasselignende arkitekturelementer. De rute- og stripemønstrede gjenstander i luftrom minner om John Anton Risans bilder fra samme periode. Hos N. er det nærliggende å tolke disse billeduttrykk som symbol på malerens drømmer og lengsler i kontrast til en firkantet virkelighet. I enkelte mindre tredimensjonale arbeider viste han de samme kontraster med tydelig humoristisk undertone. Innflytelse både fra surrealismen og pop-kunsten er hos N. sterkt dominert av en romantisk lengsel. Dette kommer mer presist til uttrykk i omhyggelig oppbygde bilder, som f.eks. De tre gratier (1972); et perspektivisk scenerom med N.s skyer svevende rundt en skjevt plassert og oppbrutt sceneramme og med utblikk mot bildet på skjønnhet - de tre gratier. Utover i 70-årene blir denne billedidé utviklet videre. Fjerne landskaper sees gjennom vinduer, hvor ute og inne er beskrevet i ulike perspektivsystemer og hvor den arkitektoniske innramming er nitid gjengitt etter renessansens forbilder. N. malte også rene landskaper, hvor bildet-i-bildet får et annet uttrykk: I strandbildet Tid (1977) står et pikeportrett på et høyt staffeli med en stein som tidspendel under og en kråke ferdig til flukt over.

De siste år har N. særlig interessert seg for portretter. I På blå benk er N.s kone Helle plassert i lys, nesten gjennomskinnelig silhuett mot en paradisisk vegetasjon som gir assosiasjoner til Henri Rousseau. N.s øvrige portretter knytter derimot an til renessansetradisjon, betonet bl.a. i tunge, profilerte rammer; den ekspressive fargeholdning og pastose malemåte tilhører imidlertid vår egen tid. N. skaper ofte en ironisk distanse til portrettet som genre, som i portrettene av punkere med sine outrerte hårfrisyrer og utspekulerte klesdrakt og i selvportretter som Autoretreto ute (1981, Nasjonalgalleriet, Oslo). Maleren er her iført sitrongul uniformsjakke og tresnutet grønn hatt mot lys blågrønn bakgrunn.

N. tegner realistisk og presist, fra gjenstander og detaljutsnitt til landskaper, arkitektur og portretter. Portrett-tegningene kan tendere mot karikatur, med fortegninger og attributter som karakteriserer modellene. Treffende eksempler er tegningene av Ludvig Eikaas, Odd Nerdrum og Kjølv Egeland. N. har vært lærer ved Arkitekthøyskolen i Oslo i fire år, noe som har hatt betydning for hans billedspråk og ideer. Etter tre år som lektor på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole opprettet han fra 1984 eget verksted i Fossekleiva brukssenter i Berger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bjarne K. Nesvik
 • Marie Hetlesæther

Gift med

 • Helle Paulsen, arkitekt

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Sande

Utdannelse

 • Bergen kunsthåndverkskole 1960
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein 1966–67
 • Academia Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1967
 • statens akademi for scenisk kunst, Kraków, Polen 1973

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturstipend 1970
 • polsk statsstipend 1973
 • Edv. Munchs legat 1974
 • Schlytters legat 1983
 • Studieopphold i Spania 1967, -70, -77
 • Polen 1973
 • reiser til Kina
 • Egypt
 • Romania

Stillinger, medlemskap og verv

 • Amanuensis Arkitekthøyskolen i Oslo 1976–80
 • lektor Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1980–84
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Rogaland, formann 2 år
 • formann Oslo Bildende Kunstnere 1 år
 • medstifter Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon, formann interimstyret 1972

Priser, premier og utmerkelser

 • Pris for beste tegning, Høstutstillingen 1982

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av Falcenber Smith, Riksteatret, Oslo (1979)
 • Ordfører Dalheim, Drammens rådhus (1980)
 • Skipsreder Fr. Lorentzen, Rederforbundet, Oslo (1983)
 • Maleri, Rogaland sentralsykehus, Stavanger (1983)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (2 malerier, 2 tegninger)
 • Stavanger Faste Galleri
 • Nasjonalmuseet, Polen
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Aalesunds Kunstforening
 • Skanderborg kommune, Danmark

Illustrasjonsarbeider

 • Strandbilde med staffeli, håndkolorert grafikk, mappe 1981
 • Elementene, mappe utg. av Stavanger Kunstforenings Faste Galleri 1983
 • Forsideill. Byggekunst, Byen og St. Hallvard
 • 6 bymotiver for Forening til Norske Fortidsminners Bevaring avdeling Rogaland

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1966
 • Gall. Grude, Oslo, 1968
 • Stavanger Kunstgalleri, 1968
 • Intimgalleri, Bergens Kunstforening, 1969
 • Intimgalleri, Bergens Kunstforening, 1970
 • Intimgalleri, Bergens Kunstforening, 1972
 • Haugesund Kunstforening, 1969
 • Skanderborg, Danmark, 1974
 • Gall. 71, Tromsø, 1974
 • Oslo Kunstforening, 1976
 • Stavanger Kunstgalleri, 1977
 • Distriktshøgskolen, Stavanger, 1979
 • Aalesunds Kunstforening, 1980
 • Gall. Rudolph, Stavanger, 1980
 • Haugesund Billedgalleri, 1980
 • Oslo Kunstforening, 1981
 • Sandvika kinovestibyle, Bærum, 1982
 • Stavanger Kunstforening, 1983

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1973-1975
 • Høstutstillingen, 1979
 • Høstutstillingen, 1981-1982
 • Vestlandsutstillingen, 1965
 • Vestlandsutstillingen, 1967
 • Vestlandsutstillingen, 1969-1970
 • Vestlandsutstillingen, 1972
 • Vestlandsutstillingen, 1974-1975
 • Østlandsutstillingen, 1980
 • 17 debutanter, Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1966
 • 13 unge, Stavanger Kunstforening, 1967
 • Jyväskylä, Finland, vennskapsutstilling, Stavanger, 1968
 • Salon de Mayo, Barcelona, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1970
 • I grenseland, Oslo Kunstforening, 1971
 • Norsk kunst, Krakow, Polen, 1972
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1977
 • Dette betød noe i 70-åra, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980

Portretter

 • Selvportretter: Autoretreto inne (olje, 1981)
 • Og Autoretreto ute (olje, 1981, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Jeg blåser en sky (olje, 1982)

Litteratur

 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 230
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 66
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 182
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 63
 • Byggekunst, 1978, (forsideill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 537
 • Stavanger Aftenblad, 23.04.1970, (ill.)
 • Schjelderup, B., Stavanger Aftenblad, 25.01.1972, (ill.)
 • Bergens Arbeiderblad, 02.05.1970
 • Breivik, T., Bergens Arbeiderblad, 05.05.1970
 • Dagen, 02.05.1970, (ill.)
 • Morgenavisen, 02.05.1970
 • Bergens Tidende, 04.05.1970, (ill.)
 • Flor, H., Bergens Tidende, 09.05.1970, (ill.)
 • Flor, H., Bergens Tidende, 24.11.1972, (ill.)
 • Rogalands Avis, 16.10.1973, (ill.)
 • Breivik, A., i Verdens Gang, 01.04.1976
 • Hougen, P., i Verdens Gang, 29.03.1977, (ill.)
 • Sunnmørsposten, 26.04.1980, (ill.)
 • Stette, H., Sunnmørsposten, 29.04.1980, (ill.)
 • Borgen, T., i Haugesunds Avis, 05.06.1980
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 04.12.1981
 • Asker og Bærums Budstikke, 18.12.1981
 • Asker og Bærums Budstikke, 24.03.1982, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 19.12.1981
 • Lange, M., i Morgenbladet, 19.12.1981
 • Stavanger Aftenblad, 01.12.1983, (ill.)
 • Remfeldt, P., Stavanger Aftenblad, 14.12.1983, (ill.)