Faktaboks

Joronn Sitje
Sitje, Joronn Fredrikke
Født
30. april 1897, Kristiania
Død
18. desember 1982, Oslo

S. flyttet i 1913 til Hokksund der hennes far ble sorenskriver. Hun holdt sin første separatutstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1923 med store figurkomposisjoner, landskap og portretter, bl.a. Jesus på korset, Jomfru Maria og Getsemane. S. ble straks ansett som en lovende kunstner med et rikt og følsomt temperament. Mange av hennes bilder fra begynnelsen av 20-årene var influert av nyklassisismen. Under innflytelse av Henrik Sørensen ble hennes fantasifulle uttrykksform etter hvert preget av en romantisk ekspresjonisme med følelsesladet koloritt og pastose strøk. S. arbeidet særlig med litterære og religiøse temaer, f.eks. Madonna (1919, Lillehammer Bys malerisamling), Visjon (1920), Ekstase (1923) og Reddes ikke (1925, Lillehammer Bys malerisamling). I slutten av 20- og i begynnelsen av 30-årene sto S. som en hovedeksponent for norsk ekspresjonisme. Hun debuterte på Høstutstillingen 1933 med Bønder og Familien. Gjennom sitt ekteskap med farmeren og forfatteren Fridtjof Lous Mohr var hun bosatt i Kenya 1928–39 og tolket i en rekke kraftige malerier afrikansk natur og folkeliv. Hennes interesse for og medfølelse med mennesker kommer tydelig til uttrykk gjennom f.eks. Afrikansk kvinnehode (1930, Nasjonalgalleriet, Oslo), Nandipiker (1932, Nasjonalgalleriet) og Wakikuyu-barn (1934, Nasjonalgalleriet). Landflyktige (1936) og Flyktninger (1938) gir uttrykk for krigens uskyldige ofre. Også etter at S. i 1939 vendte tilbake til Norge var hun opptatt av afrikanske motiver. Hun arbeidet i stor grad ut fra intuisjon og følelsesmessig engasjement og manglet ofte fasthet i form og utførelse. Produksjonen var stor og ujevn. Hennes beste bilder var enkle og intime landskaper, ofte med datteren Bitte, f.eks. Bitte i Lille skriverstuen (1939) og Sensommer i Lille skriverhaven (1939). I årene 1939–72 bodde S. på Høn i Asker, deretter i Oslo. Hun malte landskap fra Telemark, Setesdal og Gudbrandsdalen, fra reiser til Skagen, Madeira, Nice og Gibraltar. Interiører og dyreskildringer inngikk også i hennes produksjon. Karakteristisk for maleriene fra 1970-årene var eksotiske fantasi-motiv fra Japan, Israel, Vietnam og Kaukasus.

Familierelasjoner

Datter av

 • Olaf Halvorsen Sitje, sorenskriver (1862 - 1951)
 • Hanna Fransisca Dybdahl Dorff (1867 - 1949)

Gift med

 • Kenya, 1928-1942 med Fridtjof Georg Lous Mohr (1888 - 1942)
 • 1924-1950 med Gunnar Gundersen (1898 - 1950)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Lars Utne og Oluf Wold-Torne fra 1914
 • elev av Othon Friesz, Paris noen måneder 1916–19

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Conrad Mohrs legat 1927
 • Studieopphold Paris 1916–19
 • Italia 1920
 • bosatt i Kenya 1928–39
 • Paris ca. 1950–51
 • besøkte flere andre land

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Hilmar Rekstens samling, Bergen
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Ateneum, Helsinki
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Malmö museum
 • Moderna Museet, Stockholm
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Illustrasjonsarbeider

 • F. L. Mohr: På afrikanske vidder. Jakt og fiske under ekvator, Oslo 1932
 • F. L. Mohr: Farmen ved elven, Oslo 1933

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Ausstellung Nordischer Kunst, Kiel, 1929
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Bildende kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1933
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Oslo Kunstforening, 1934
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Haugesund og Stavanger kunstforeninger, 1937
 • Bildende kunstnerinners forb., Oslo Kunstforening, 1938
 • Nordisk utst., Göteborg, 1939
 • Nordisk utst., Stockholm, 1941
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Nordiska konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Utstillingsrevy 1930–50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Arte Nordica Contemporanea, Roma, 1955
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1960
 • Stiftelsen Heggedal Hovedgård, 1977
 • Seljord Kunstforening, 1978

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1925
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1933
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1939
 • Färg och Form, Stockholm, 1939
 • Haugesund, 1939
 • Bergens Kunstforening, 1939
 • Drammens Kunstforening, 1939
 • Drammens Kunstforening, 1940
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1939
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1949
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1942
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1946
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1961
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Bergen og Stavanger kunstforeninger, 1947
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1952
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1958
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Gall. J.M.S., Oslo, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1952-1958
 • Høstutstillingen, 1960-1964
 • Høstutstillingen, 1969
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1925
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1926
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1928
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
 • Unionalen, Stockholm, 1927
 • Unionalen, Oslo, 1928
 • Unionalen, København, 1931

Portretter

 • Selvportrett 17 år (olje 1914) gjengitt i A. Eggum: Rolf E. Stenersens gave til Oslo by, katalog Oslo kommunes kunstsamlinger 1974 s. 125
 • Portrettskisse utført av Jean Heiberg (olje 1920)
 • Portrett utført av Ingeborg Jensen (olje 1925)
 • Selvportrett (olje 1926, privat eie) gjengitt i H. Gran og Revold, R.: Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo 1945, pl. 99
 • Selvportrett (olje 1927, Göteborgs Konstmuseum)
 • Fire kunstnere, utført av Charlotte Wankel (olje 1936)
 • Selvportrett (olje 1951, privat eie) gjengitt i Revold, R.: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, v.s. 236

Litteratur

 • L'orange, H. P., i Vor Verden, Oslo, 1926
 • Konstrevy, Stockholm, 1927, s. 4–5
 • Konstrevy, Stockholm, 1933, s. 107
 • Konstrevy, Stockholm, 1936, s. 60, 152–53 (ill.)
 • Konstrevy, Stockholm, 1939, s. 37–38 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • Langaard, J. H., Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, register
 • Mohr,F. Louis, i Hus og have, Oslo, 1934, s. 16–17, 47–48 (ill.)
 • Sørensen, H., Joronn Sitje, Konstrevy, Stockholm, 1936, s. 152–53 (ill.)
 • Willoch, S., Nasjonalgalleriet gjennem hundre år, Oslo, 1937, register
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1937, bd. 31, s. 105
 • Nationalmusei årsbok, Stockholm, 1937, s. 115
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, register
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1938, s. 287
 • Deutsche Monatshefte in Norwegen, Oslo, hefte 5, s. 25
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 860
 • Bonytt, 1941, nr. 6 s. 13
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 126–27 (ill.)
 • Østby, L., Lexow, E., Norges kunst, Oslo, 1942, s. 366
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 232 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 66, 86, plansje 99
 • Stenstadvold, H., Norge som malerne så det, Oslo, 1947, register
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 147
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 148
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2. s. 235–38 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 227, 250 (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4, s. 292
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1958, bd. 13, s. 398
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1955-1979
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 17, spalte 20 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 129, 246
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 120
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 177
 • Eggum, A., i Rolf E. Stenersens gave til Oslo by, katalog Oslo kommunes kunstsamlinger, Oslo, 1974, s. 125 (ill.)

Faktaboks

Joronn Sitje