S. flyttet i 1913 til Hokksund der hennes far ble sorenskriver. Hun holdt sin første separatutstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1923 med store figurkomposisjoner, landskap og portretter, bl.a. Jesus på korset, Jomfru Maria og Getsemane. S. ble straks ansett som en lovende kunstner med et rikt og følsomt temperament. Mange av hennes bilder fra begynnelsen av 20-årene var influert av nyklassisismen. Under innflytelse av Henrik Sørensen ble hennes fantasifulle uttrykksform etter hvert preget av en romantisk ekspresjonisme med følelsesladet koloritt og pastose strøk. S. arbeidet særlig med litterære og religiøse temaer, f.eks. Madonna (1919, Lillehammer Bys malerisamling), Visjon (1920), Ekstase (1923) og Reddes ikke (1925, Lillehammer Bys malerisamling). I slutten av 20- og i begynnelsen av 30-årene sto S. som en hovedeksponent for norsk ekspresjonisme. Hun debuterte på Høstutstillingen 1933 med Bønder og Familien. Gjennom sitt ekteskap med farmeren og forfatteren Fridtjof Lous Mohr var hun bosatt i Kenya 1928–39 og tolket i en rekke kraftige malerier afrikansk natur og folkeliv. Hennes interesse for og medfølelse med mennesker kommer tydelig til uttrykk gjennom f.eks. Afrikansk kvinnehode (1930, Nasjonalgalleriet, Oslo), Nandipiker (1932, Nasjonalgalleriet) og Wakikuyu-barn (1934, Nasjonalgalleriet). Landflyktige (1936) og Flyktninger (1938) gir uttrykk for krigens uskyldige ofre. Også etter at S. i 1939 vendte tilbake til Norge var hun opptatt av afrikanske motiver. Hun arbeidet i stor grad ut fra intuisjon og følelsesmessig engasjement og manglet ofte fasthet i form og utførelse. Produksjonen var stor og ujevn. Hennes beste bilder var enkle og intime landskaper, ofte med datteren Bitte, f.eks. Bitte i Lille skriverstuen (1939) og Sensommer i Lille skriverhaven (1939). I årene 1939–72 bodde S. på Høn i Asker, deretter i Oslo. Hun malte landskap fra Telemark, Setesdal og Gudbrandsdalen, fra reiser til Skagen, Madeira, Nice og Gibraltar. Interiører og dyreskildringer inngikk også i hennes produksjon. Karakteristisk for maleriene fra 1970-årene var eksotiske fantasi-motiv fra Japan, Israel, Vietnam og Kaukasus.