Faktaboks

Edvard Bertram Røhmen
Røhmen Bertram Edvard
Født
31. desember 1873, Åfjord
Død
mai 1943, Trondheim

Stol. Edvard Røhmen. 1909. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

I 1901 startet R. sin egen forretning i Søndregt. 10, Trondheim I 1913 bygde han en tidsmessig møbelfabrikk på øya, Trondheim. Senere flyttet han fabrikken, tegnekontoret og forretningen til Dronningens gt. 62–64. De fleste av hans tidlige arbeider forener jugendstilens trang til det enhetlige med impulser fra den mer nøkterne engelske Arts & Crafts-bevegelsen. Det var i første rekke det konstruktive som interesserte R. Jugendstilens plastiske, skulpturale form var ham fremmed. I stedet for utskjæring anvendte han intarsia, i stedet for politur brukte han boning. Etter 1910 følte R. seg tiltrukket av 1700-tallets engelske møbelstil, som han evnet å gi en selvstendig utforming i samsvar med hans sans for det nøkterne og saklige. For R. betød ikke 20-årenes klassisisme noe brudd med hans gamle idealer: enkelhet, uanstrengt og harmonisk formgivning og dekor som underordnet seg møblets hovedform. Sammenhengen mellom nyklassisisme og funksjonalisme kom klart fram i de møbler R. stilte ut på Trøndelagsutstillingenen 1930. Hans geometriske flatestil ble bare mer iøyenfallende med rotfinér innrammet av flammebjørk som eneste dekorative innslag.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Grethe Birgitte Hovde
 • Eleseus Røhmen, gårdbruker, skipper

Gift med

 • Trondheim, 1920 med Margit Georga Frederikke Schjong

Utdannelse

 • I lære hos snekkermester Fritz Rambeck, Trondheim , samtidig elev ved Den tekniske aftenskole under bl.a. arkitektene Olaf Alstad og Alf Hofflund
 • svennebrev snekker 1896
 • Rosenthaler fagskole, München under Stulberger og Genewein 1899-1900

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statsstipend 1897
 • Studieopphold med praksis hos møbelsnekkere i Hamburg, Stuttgart og München 1897
 • studiereise til Luzern, Sveits 1898
 • Italia 1899
 • Tyskland bl.a. Dresden 1911
 • London og Paris

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styreformann Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim fra 1939
 • medlem forstanderskapet for Den tekniske aftenskole og Fagskolen, Trondheim
 • medlem arbeidsutvalget for Småindustrikontoret for Trøndelag

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • gullmedalje Trøndelagsutstillingen 1930
 • 3. premie Oslo Håndverks- og Industriforenings lotteri 1930
 • 1. premie Foreningen Brukskunsts møbelkonkurranse 1933

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Trøndelag Folkemuseum
 • Dronning Mauds salong, Stiftsgården, Trondheim (1906)
 • Rektorstol Norges Tekniske Høyskole (1936)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Trondheim Haandværks- og Industrifor.s lotteriutstilling, 1903-1927
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania, 1930
 • Trøndelagsutstillingen, 1930
 • Norske møbler 1933, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1933
 • Møbelhandlernes utstilling, Oslo, 1934
 • Kunstindustrimuseum, København, 1936
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1936

Separatutstillinger

 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1902
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1909
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1924
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1927

Eget forfatterskap

 • Kunsthaandværket. Dets Forfald i det 19de Aarhundrede, Adresseavisen, 28.12.1909
 • Kunsthaandværk I-II, Adresseavisen, 12.10.1911
 • Kunsthaandværk I-II, Adresseavisen, 18.10.1911
 • Kunsthaandværk I-II, Adresseavisen, 28.02.1919

Litteratur

 • Dagspalte, 08.08.1903
 • Dagspalte, 13.03.1904
 • Adresseavisen, 08.11.1907
 • Adresseavisen, 17.08.1909
 • Dagspalte, 29.01.1915
 • Pedersen, S., i Adresseavisen, 31.12.1923
 • Pedersen, S., Møbelsnekkeren, 1924, nr. 1 s. 2, nr. 10
 • Kielland, K., i Adresseavisen, 25.07.1927
 • Nidaros, 04.06.1930
 • Aftenposten, 07.10.1933
 • Brukskunst, Oslo, 1933, nr. 8
 • Brukskunst, Oslo, 1934, nr. 8
 • Morgenbladet, 25.10.1937
 • Aftenposten, 15.01.1938
 • Aftenposten, 25.07.1940
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 417
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6 s. 335

Arkivalia

 • Fotografier og tegninger, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Kunstindustrimuseet i Oslo

Faktaboks

Edvard Bertram Røhmen