I 1901 startet R. sin egen forretning i Søndregt. 10, Trondheim I 1913 bygde han en tidsmessig møbelfabrikk på øya, Trondheim. Senere flyttet han fabrikken, tegnekontoret og forretningen til Dronningens gt. 62–64. De fleste av hans tidlige arbeider forener jugendstilens trang til det enhetlige med impulser fra den mer nøkterne engelske Arts & Crafts-bevegelsen. Det var i første rekke det konstruktive som interesserte R. Jugendstilens plastiske, skulpturale form var ham fremmed. I stedet for utskjæring anvendte han intarsia, i stedet for politur brukte han boning. Etter 1910 følte R. seg tiltrukket av 1700-tallets engelske møbelstil, som han evnet å gi en selvstendig utforming i samsvar med hans sans for det nøkterne og saklige. For R. betød ikke 20-årenes klassisisme noe brudd med hans gamle idealer: enkelhet, uanstrengt og harmonisk formgivning og dekor som underordnet seg møblets hovedform. Sammenhengen mellom nyklassisisme og funksjonalisme kom klart fram i de møbler R. stilte ut på Trøndelagsutstillingenen 1930. Hans geometriske flatestil ble bare mer iøyenfallende med rotfinér innrammet av flammebjørk som eneste dekorative innslag.