S. maler i et lett abstrahert formspråk. De fleste av hennes bilder er preget av sommerlig malerglede og vitalitet, med sans for en samlet opplevelse av farger og lys. I sine interiørkomposisjoner bygger hun opp perspektiv og romforhold på balansen mellom harmoniske fargeflater. Sjølandskaper, figurstudier og akvareller er friere og mer spontant malt og viser innflytelse fra Alexander Schultz. S. arbeider også abstrakt og nonfigurativt, bl.a. i collager og gouacher, og hun maler dessuten stilleben og portretter.