L. var virksom i Norge noen år som portrettmaler og assistent for sin far. Fra 1848 oppholdt han seg noen år i USA og var deretter bosatt i Sverige. Se for øvrig Carl Peter L.