L. er først og fremst kjent som tegner hos David Andersen fra 1890 til 94, der han bl.a. hadde ansvaret for firmaets kolleksjon til Verdensutstillingen i Chicago 1893. Han tegnet både smykker, korpussølv og ikke minst emaljegjenstander. L. tegnet i nyrokokko og dragestil. Hans arbeider er sikre og godt tegnet, men ganske tradisjonelle. Da L. i 1899 etablerte egen forretning i Drammen, fortsatte han å tegne for egen produksjon og etter lokale oppdrag. Så sent som i 1910 tegnet han smykker i tradisjonell dragestil. Han tegnet også mange medaljer og hederstegn, bl.a. medaljen til Drammensutstillingen 1901 og medaljen til Drammens 100 års jubileum 1911. For Drammens Sjømannsforening tegnet han fanen i 1906 og to år senere Drammens Håndverks- og Industriforenings fane.