Ved siden av sin praksis som lege i Oslo og utøvende musiker, malte N. nesten daglig gjennom alle år. Hans mest aktive periode som maler var fra 1910 til -30. Hans motivvalg var preget av tidsånden i disse årene, mens formspråket var til dels påvirket av Chr. Krohgs senere arbeider og Edv. Munchs bilder fra midten av 1890-årene. N. malte portretter og figurkomposisjoner. Hans kvinneskikkelser er myke og sensuelle og ofte gjengitt sittende, liggende og under på- og avkledning. N. malte med raske, flytende strøk i duse farger, etter hvert preget av en krittet, sølvgrå tone. Landskapsmotiver, interiører og by- og miljøskildringer finnes også fra hans hånd. N. etterlot seg en produksjon på ca. 700 malerier.