Liv og virksomhet

Ved siden av sin praksis som lege i Oslo og utøvende musiker, malte N. nesten daglig gjennom alle år. Hans mest aktive periode som maler var fra 1910 til -30. Hans motivvalg var preget av tidsånden i disse årene, mens formspråket var til dels påvirket av Chr. Krohgs senere arbeider og Edv. Munchs bilder fra midten av 1890-årene. N. malte portretter og figurkomposisjoner. Hans kvinneskikkelser er myke og sensuelle og ofte gjengitt sittende, liggende og under på- og avkledning. N. malte med raske, flytende strøk i duse farger, etter hvert preget av en krittet, sølvgrå tone. Landskapsmotiver, interiører og by- og miljøskildringer finnes også fra hans hånd. N. etterlot seg en produksjon på ca. 700 malerier.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Margrethe Mohn
  • Otto Ludvig Nyquist, general

Gift med

  • 1895 med Alma Sjøgren

Utdannelse

Elev av Harriet Backer og Erik Werenskiold.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereiser til Frankrike, Italia og Spania.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Trøndelag Kunstgalleri og Oslo Bymuseum

Portretter

  • To selvportrett (olje) utstilt Blomqvist 1918 gjengitt i VG 1.11.1918 og Norske Intelligenssedler 11.11.1918
  • Selvportrett (olje, p.e.) gjengitt i Asker og Bærums Budstikke 1.12.1961