Faktaboks

Johan Deshington
Deshington, Johan Dohndorf; Dishington, Johan Dohndorf
Født
2. mars 1810, Bergen
Død
død etter 1846

D. var kjent i Bergen som portrettmaler alt i 1820-åra. Han tegnet her også for G.C.W. Prahls litografiske trykkeri, og har bidratt til hans verk En samling af Norges mest eiendomlige Bondedragter. D. reiste for øvrig omkring på Sør- og Østlandet og tok imot portrettbestillinger og annet kunstnerisk arbeid. Vi kjenner portretter av ham i Stavanger, og i Mandal skal hans opphold ha vært medvirkende til at Adolph Tidemand fikk starte sin kunstnerkarriere. På 1830-tallet var han virksom i Sverige, og i 1837 fikk han i oppdrag å male den daværende kronprins Oscars sønner. I 1846 var han i København, hvor han senere døde under trange kår. Hans portretter viser en sikker, om noe konvensjonell stil.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christopher Deshington, gullsmed
 • Juliane Marie Thomsen

Utdannelse

 • D. skal ha studert ved konstak. Stockholm

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Historisk museum i Bergen (akvarell, kopi etter J.F.L. Dreier)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, 1844
 • Portrettutstilling, Hälsingborg museum, 1912
 • Eldre svenske portrettminiatyrer, Bukowskis konsthandel, Stockholm, 1916
 • Portrettutstilling 1600–1850, Stavanger museum, 1922

Litteratur

 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, Hans Liv og hans Værker, (Kristiania, 1878, bd. 1, s. 21
 • Ross, L., Kaptein Georg Prahl 1798–1883, Bergen, 1896, s. 25, 26 og 39
 • Lindbaek, S. Aubert, Landflygtige, (Kristiania, 1910, s. 156–161
 • Schnitler, C.W., Vore Oldeforældres land efter deres egne billede 1912
 • Eldre svenske portrettminiatyrear, Bukowskis konsthandael, Stockholm, 1916
 • Portrettuts. 1600-1850, Stavanger museum, 1922

Faktaboks

Johan Deshington