D. var kjent i Bergen som portrettmaler alt i 1820-åra. Han tegnet her også for G.C.W. Prahls litografiske trykkeri, og har bidratt til hans verk En samling af Norges mest eiendomlige Bondedragter. D. reiste for øvrig omkring på Sør- og Østlandet og tok imot portrettbestillinger og annet kunstnerisk arbeid. Vi kjenner portretter av ham i Stavanger, og i Mandal skal hans opphold ha vært medvirkende til at Adolph Tidemand fikk starte sin kunstnerkarriere. På 1830-tallet var han virksom i Sverige, og i 1837 fikk han i oppdrag å male den daværende kronprins Oscars sønner. I 1846 var han i København, hvor han senere døde under trange kår. Hans portretter viser en sikker, om noe konvensjonell stil.