Under sitt opphold i USA 1963–64 padlet A. fra Portland ved Stillehavet til New Orleans på elvene Columbia, Missouri og Missisippi og ble æresborger av New Orleans. Kajakken Askeladden fikk plass på Frammuseet. Efter utdannelsen ved Den grafiske højskole i København 1964–66, var han lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1967–70, grafisk linje. Emblemene for Miljøverndep., Statens forurensningstilsyn og Akershus Bildende Kunstneres Forening er tegnet av ham. Han har siden orientert seg mot skulpturen og ble i 1976 premiert i Oslo kommunes konkurranse om skoleutsmykning. En sitteplass, reist 1978 utenfor Lutvann skole, er en krets av 3 nonfigurative skulpturer i glade farger, som gir gode lekemuligheter og kan vekke dyreassosiasjoner i barnefantasien. Han ble også premiert i Norsk kulturråds konkurranse om lekeskulptur 1977 med utkastet Kantareller, hvor han nærmer seg naturen i de 6 soppenes myke, vegetative former; også her danner gruppen en sitteplass som innbyr til samkvem. Bronseskulpturen Struktur (1978) beveger seg mot en nonfigurativ ytterlighet, men gir samtidig assosiasjoner med fugl og flukt. Rovfugl (bronse, 1979) utgår fra vikingtidens mer abstrakte drakehoder, mens I begynnelsen (bronse, 1979) ikke tillater figurative assosiasjoner.