Faktaboks

Sidsel Seyersted
Født
3. mai 1923, Oslo
Død
25. september 2002, Oslo

S. debuterte i Oslo i 1959 med bilder fra Nord-Norge og Hellas, landskaper, figurbilder og portretter preget av malerglede og et personlig og sikkert fargeinstinkt. Hennes maleri hadde i årene 1950–58 utviklet seg fra et relativt realistisk uttrykk til en viss abstraksjon av motivet, med mellomstadier av rene naturopplevelser i en malerisk dekorativ omforming. Hun var først og fremst opptatt av fargens egenverdi og psykologiske uttrykksmuligheter, gjerne på bekostning av naturformene. Fra begynnelsen av 60-årene førte arbeidet med form og komposisjon over i et rent abstrakt formspråk, som S. siden gjennomgående har holdt fast ved. De siste årene har hun også arbeidet med grafikk.

Familierelasjoner

Datter av

 • Dagny (dakky) Kiær
 • Fredrik Christian Sejersted

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Thorbjørn Lie-Jørgensen, Finn Faaborg, Karl Høgberg og Wilhelm Krogh-Fladmark 1941–46, litografiklassen under Eystein Hanche-Olsen 1982–83
 • Kunstakademiet i København under Aksel Jørgensen og Wilhelm Lundstrøm 1946–48
 • Konstak., Stockholm under Bror Hjorth, Ragnar Sandberg og Fritiof Schüldt 1948–49
 • sommerakademi i Salzburg under Oskar Kokoschka 1967

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1952
 • Statens reisestipend 1960
 • Studiereiser og opphold i Sverige, Finland, Nederland og Frankrike 1949–50
 • Hellas 1956–57, 1959–60, -76
 • København 1962
 • Island 1976
 • Mexico, New York og Washington 1981
 • sommeropphold i Nordland, Troms og Finnmark årlig 1947–70

Stillinger, medlemskap og verv

 • Reiseleder Riksgalleriet 1963–65
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, medlem arbeidskomité, artotekgruppe 1965-66, ny gruppe 1970–74
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sandefjord sykehus (maleri, 1957)
 • Borås Konstmuseum, Sverige
 • Norsk Kulturråd

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Borås Konstmuseum, Sverige, 1951
 • Gall. Per, Oslo, 1959
 • Gall. Per, Oslo, 1962
 • Gall. Galtung, Oslo, 1980

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1965-1966
 • Oslo Bildende Kunstneres utst., Oslo Kunstforening, 1980
 • Landsforeningen Norske Malere, 1981
 • Haugesund Kunstforening, 1983
 • Valparaiso, Chile, 1983

Eget forfatterskap

 • Sigri Marie Riise, Sameliv. Samisk Selskaps Årbok 1959-1960, Oslo, 1961, s. 85–91

Litteratur

 • Aftenposten, 07.03.1959, (ill.)
 • Revold, R., Aftenposten, 13.03.1959
 • Revold, R., Aftenposten, 14.09.1962, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 07.03.1959, (ill.)
 • Moen, A., Arbeiderbladet, 13.03.1959
 • Morgenbladet, 07.03.1959
 • Parmann, ø., Morgenbladet, 14.03.1959
 • Morgenposten, 09.03.1959, (ill.)
 • Morgenposten, 16.03.1959
 • Morgenposten, 15.09.1962, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 11.03.1959
 • Verdens Gang, 13.03.1959
 • Nationen, 20.03.1959, (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 62 s. 48
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 245
 • Ovrum, R., i Farmand, 27.09.1980