Faktaboks

Per Nordan
Født
27. mai 1900, Kristiania
Død
23. april 1984, Oslo

Kontorbygg i Fritjof Nansens plass 6. Ukjent. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

N. arbeidet på arkitektkontoret til sin far Victor N. i Kristiania før reisen til USA i 1924 og ble kompanjong i firmaet etter hjemkomsten i 1926. Hans første større arbeid var deltagelse i utformingen av Lier asyl. Ved farens død i 1933 overtok han firmaet og drev dette til de siste år av sitt liv.

N. tegnet i 1930-årene en del større forretnings- og leiegårder i en forholdsvis nøktern funksjonalistisk utforming. Et hovedverk er den store busshallen for Oslo Sporveier på Bjølsen (ferdig 1940). Over et areal på 3600 m2 er det slått et segmentformet hvelv av 8 cm tykk armert betong forsterket med betongribber. For øvrig var det særlig fortsettelsen av farens spesialitet som sykehusarkitekt som preget hans virksomhet, ikke minst i form av utvidelser av anlegg faren hadde tegnet.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Gjøvik, 1934 med Halgerd Enger (f. 1912)

Utdannelse

 • Examen artium 1918
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavdelingen fra 1918 med diplomeksamen 1922

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Tyskland ca. 1/2 år omkring 1923
 • USA 1924-26 med ansettelse hos arkitektene Ewing og Allen i New York
 • senere studiereiser i Europa

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforening fra 1926
 • medlem Aker bygningsråd fra 1937, senere i Oslo
 • medlem Aker skjønnskommisjon 1938–42
 • medlem Statens sykehusråd fra 1946
 • medlem Oslo kommunes sykehusutvalg
 • styremedlem Valdres Skiferbrudd

Utførte arbeider

 • I Oslo når annet ikke er nevnt. Forretnings- og leiegård, Grønlandsleiret 47 (1936)
 • Forretningsgård Fridtjof Nansens pl. 5–6 (1937, fasadene tegnet av Arneberg, A. og M. Poulsson)
 • Forretnings- og leiegård, Apalvn. 60 (1938–39)
 • Busshall for Oslo Sporveier, Moldegt. 1 (1940)
 • Tomannsbolig, Strømsborgvn. 53 A og B
 • Riisby husmorskole, Nordre Land med senere utvidelse
 • Sykehus: St. Joseph i Porsgrunn (ca. 1932, 1939, 1950-årene)
 • Utvidelse, Rikshospitalet (1937-ca. 1940 sammen med Karl Grevstad som vant omkonkurranse 1936)
 • Utvidelse, Stensby i Eidsvoll (1939), betjeningsboliger (1956)
 • Utvidelse, Oppland fylkes sykehus i Lillehammer og Gjøvik (begge 1949–50)
 • Utvidelse, Larvik (1939 og ca. 1970, den siste sammen med sønnen Jacob Wilhelm N.)
 • Utvidelse, St. Joseph, Fredrikstad
 • Se også Victor N.Kirker: Vølstad i Nordre Land (1959)
 • Bråstad i Vardal (1963)
 • Landåsbygda i Søndre Land (1965)
 • Prosjekter: Premie i konkurranse om nybygg for Rikshospitalet (1936)
 • Nybygg bak gamle fasader i Karl Johan-kvartalet

Eget forfatterskap

 • Medarbeider, Lev livet lettere, Oslo, 1938

Litteratur

 • Aftenposten, 24.02.1924
 • Brochmann, G., Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De ti første kullene 1910–19, Stavanger, 1933, s. 400
 • Studentene fra 1918, Oslo, 1950, s. 292–93
 • Mollgaard, R., På fedres gamle veier. Gjøvik bys historie, Gjøvik, 1960, register s. 481
 • Velgeren, 25.05.1960
 • Studentene fra 1918, Oslo, 1968, s. 180–81
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 269
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 232
 • Byggekunst, 1931, s. 155 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 104–10, 152–55 (ill.), tillegg s. 31, 41
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 46
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 28
 • Byggekunst, 1939, tillegg s. 15
 • Byggekunst, 1940, s. 92 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1983