Faktaboks

Otto Emil Johansen
Født
14. juli 1886, Holmestrand
Død
15. august 1934, Oslo

Fra Hurdalen, 1923. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Det gule hus i Risør, 1922. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Havnen i Son, 1912. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

J. fikk sin utdannelse hos norske naturalister som Harriet Backer, Chr. Krohg og Halfdan Strøm og møtte deretter den sterke innflytelsen fra franske malere som Othon Friesz, Henri Matisse, Paul Cézanne og André Derain. J. var meget lett påvirkelig, men hadde samtidig evnen til å plukke det beste fra sine forbilder. Havnen i Son (1912, Nasjonalgalleriet, Oslo) er f.eks. sterkt influert av Othon Friesz i komposisjon og fargeholdning, men bildet er dristig og sikkert malt i en frisk koloritt av sterkt blått og grønt. I denne perioden hadde J. en spesiell forkjærlighet for grønt. Samme sommer malte han flere bilder fra Risør, bl.a. Det gule hus i Risør (1922, Nasjonalgalleriet). Bare tittelen røper at landskapet er norsk. Fargen er tung, men raffinert i gråbrunt, beige og sort, med litt dypblått i bakgrunnen. Den tidligere grønne fargen er helt forsvunnet, etter påvirkning fra bl.a. Derain. Etter tilbakekomsten til Norge i 1923 malte han også en del dypstemte bilder fra Telemark. Bildene kan minne litt om Henrik Sørensens. Senere lysnet J.s palett. Av og til brukte han sort i kontraster til rosa og blått (Epletreet, 1927, Nasjonalgalleriet), men mangelen på grønt skapte en avstand til naturmotivene. I enkelte kvinneportretter viste J. sitt talent som portrettmaler. Han malte også figurkomposisjoner, og fremfor alt landskaper fra Frankrike, Danmark, Sørlandet, skog og høyfjell på Østlandet og fra reiser til Sør-Amerika og India. Den konsekvente fargeholdningen innen de forskjellige perioder gav landskapene et enhetlig preg.

J. var et koloristisk talent. Hans bilder var alltid velkomponerte, men formen kunne være litt skjødesløst karakterisert. J.s styrke lå i materialbehandlingen, i den silkeaktige virkning i strøkene og den utpregede følelse for billedflaten. En melkeaktig hvit tone er ofte sentral i bildene. Med sin evne til å absorbere det beste av påvirkning fra samtiden summerte J.s maleri opp noen av de inntrykk norske malere fikk fra fransk kunst gjennom et visst tidsrom.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Marie Jacobsdatter (1849 - 1911)
 • Johannes Anderson, båtbygger (1831 - 1903)

Utdannelse

 • Halfdan Strøms malerskole i Kristiania 1908
 • elev av Harriet Backer i Kristiania
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1909 - 10
 • elev av Lucien Simon, Paris 1911 og Othon Friesz, Paris 1911 og -13
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1912 - 13 og 1914 - 15

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Johan Finnes legat
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1911 - 12
 • Statens reisestipend 1922
 • Opphold i Paris 1911
 • reiser til Nederland, Belgia og Paris 1913 - 14
 • opphold i Frankrike 1919 - 22, med reise til Italia
 • reise til London og Frankrike 1923
 • Sør-Amerika 1927
 • India 1929
 • Bosatt i Norge fra 1923

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Christianssands Faste Galleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1909-1916
 • Høstutstillingen, Oslo, 1918
 • Høstutstillingen, Oslo, 1925-1926
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930
 • De yngstes udst., Kristiania Kunstforening, 1907
 • De unge, Dioramalokalet, Kristiania, 1910
 • Retrospektiv utst., Kristiania Kunstforening, 1911
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Kristiania Kunstforening vårutst., 1914
 • Kunstnerforbundet, Oslo sommerutst., 1914
 • Sort og hvitt, Kunstnerforbundet, Oslo, 1914
 • Den norske udst., København, 1914
 • San Francisco-utst., 1915
 • Norsk Målarkonst, Göteborgs Konstför., 1915
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1916
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1920
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1923
 • Salon d'Automne, Paris, 1919-1921
 • Nordisk utst., Göteborg, 1923
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1924
 • Exhibition of Norwegian Art, the Royal Society of British Artists Galleri, London, 1928
 • Barcelona-utst., 1929
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Interskandinavisk grafikkutst., Helsinki, 1931
 • Kunstnerforbundet gjennom 20 år, Kunstnerforbundet, Oslo, 1931
 • Holmsbu-malerier, Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Utstillingsrevy 1930-50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Norsk fargegrafikk fra Edvard Munch til idag, Oslo Kunstforening, 1953
 • Lillehammer Bys Malerisamling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1958-1959
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975
 • Radérklassen 80 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1979

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1913
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1918
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1922
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1927
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1929
 • Trondheim Kunstforening, 1924
 • Drammens Kunstforening, 1930
 • Minneutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1935

Portretter

 • Oljemaleri utført av Per Krohg (1911, Christianssands Faste Galleri)
 • Blyanttegning utført av Rolf Lunde gjengitt i Aftenposten 17.10.1922
 • Selvportrett (blyant) gjengitt i Verdens Gang 17.10.1922
 • Oljemaleri utført av Ludvig Karsten (1925), detalj gjengitt i Kunst og Kultur 1934, s. 191
 • Tegning utført av Rolf Lunde, gjengitt i Agderp. 8.12.1933
 • Selvportrett (blyant), gjengitt i Aftenposten 4.5.1935

Litteratur

 • Aftenposten, 01.09.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 04.09.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 03.09.1918
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 19.10.1922
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 01.09.1918
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 03.09.1918, (ill.)
 • Ukens Revy, (Kristiania, 13.09.1918, (ill.)
 • Tidskrift för Konstvetenskap, Stockholm, 1919, s. 88
 • Morgenposten, 07.12.1920
 • Aftenposten, 17.10.1922, (ill.)
 • Langaard, J. H., i Verdens Gang, 18.10.1922
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 19.10.1922
 • Nationen, 20.10.1922
 • Thiis, J., Nordisk kunst idag, (Kristiania, 1923, s. 94-95
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1926, bd. 19, s. 72
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register s. 676
 • Morgenbladet, 16.08.1934
 • Aftenposten, 16.08.1934
 • Tidens Tegn, 16.08.1934
 • Langaard, J. H., i Morgenbladet, 17.08.1934
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934, s. 250
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register s. 102
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Trondheim, 1946, register s. 254
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 88-89
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register s. 276
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register s. 277
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register s. 286
 • Kunsten idag, 1967, hefte 81, s. 6
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo, Oslo, 1969, s.13, 43
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, s. 414
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 212
 • Bénézit, Paris, 1976, bd. 6, s. 82
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 279
 • Agder, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 246
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 514