B.s særpregete realistiske malerier og store tegninger har markert seg i Oslos kunstliv gjennom en nesten årlig deltagelse på Høstutstillingen. Hans emnekrets og pointillistiske malemåte har vært bemerkelsesverdig stabil. Bildene viser gjerne ensomme, oftest eldre, mennesker på Oslos østkant hvor maleren har bodd hele sitt liv. I dette byområde, som har holdt seg forholdsvis uforandret gjennom store omveltinger andre steder, skildres det arbeidsslitte, gamle ektepar på vei ut av leiegården eller den ensomme kafégjest. Barn forekommer også, men da helst sammen med eldre. Spesiell oppmerksomhet vakte den forpjuskete Hund i en regntung gate, fra 1970. B.s pointillistiske stil har en typisk norsk tyngde i fargeskalaen og ligger vel til rette for hans motivkrets og systematiske arbeidsmåte.