Familierelasjoner

Datter av

 • Johannes Marakatt
 • Anna Maria Nutti

Bosatt (pr 1982-1986)

Masi og Vittangi Sverige.

Utdannelse

Konstindustriskolan, Göteborg under Märta Oldfors 1974–78.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens konstnärsstipend, Stockholm 1978; Formingsstipend 1979; Göteborgs stads konsthandverksstipend 1980; Statens etableringsstipend 1980; Nordisk samrådsstipend 1980; Statens kunstnerstipend 1982.

Stillinger, medlemskap og verv

Formingslærer Karasjok skole 1978–79; farge- og formingslærer Samernas folkhögskola, Jokkmokk 1979; Medlem Nord-Norske Bildende Kunstnere; Sámi Dáiddacehpiid Searvi (Samisk kunstnerforbund); Väst-Svenska mönster- och textilkonstnärer.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tromsø Lufthavn (1981)
 • Porsanger militærleir (1982)
 • Sør-Varanger militærleir (1981)
 • Universitetet i Tromsø (1982)
 • Röhsska konstslöjdmuseum, Göteborg
 • Sámiid Vourkadavvirat (De samiske samlinger), Karasjok

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Nordisk textiltriennale, 1979
 • Nordisk textiltriennale, 1982
 • Sámi Dáidda (Samisk kunst), Nordisk kunstsentrums vandreutstilling i Norden, 1981-1983
 • Samisk utstilling, Nationalmuseum, København, 1982

Litteratur

 • Gustavsen, J., i Nordlys, 28.04.1981, (ill.)
 • Gaup, A., i Dagbladet, 24.06.1981, (ill.)
 • Klassekampen, 26.06.1981, (ill.)