F.s arbeider er rotfestet i bygdemiljøet og bygdenaturen. Hans uttrykksform er nærmest naivistisk, med en minutiøs detaljgjengivelse.