B. har hatt eget keramikkverksted i Oslo fra 1975.