Faktaboks

Harald Stokkeland
Født
19. august 1916, Ogna, Jæren
Død
2000

S. vokste opp på en gård på Jæren, der mange tilreisende kunstnere vanket om sommeren. Gjennom dem ble han stimulert til å satse på kunstneryrket. Særlig ble den tyske ekspresjonisten Bruno Krauskopf inspirerende. Etter en solid utdannelse i Oslo og København slo S. seg ned i Stavanger i 1953. Han arbeidet i et naturalistisk formspråk og malte både figur- og landskapsbilder. I løpet av 50-årene arbeidet han seg frem til et mer abstrakt billedspråk, som han i hovedtrekkene har holdt fast ved senere. Naturinntrykk er utgangspunkt for abstraherte, konstruktivt og formalt solide komposisjoner, der fargen også er en vesentlig grad av uttrykket. S. er opptatt av å formidle motivets lys- og fargekvaliteter, uten å være bundet av naturimitasjon. Han ønsker imidlertid ikke det helt nonfigurative maleri. Naturen må alltid komme til syne gjennom bildenes egne elementer av form, farge, lys og skygge. I 60-årene fant S. særlig sine motiver på Jæren, der han i slutten av 50-årene overtok Krauskopfs hytte. Hans bilder derfra er ofte bygget opp i horisontale, avgrensede plan som bindes sammen av loddrette elementer i form av f.eks. hus og trær. Stemningene varierer fra det lyriske til dramatisk spenning. I de senere år har S. også funnet sine motiver andre steder enn på Jæren.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Stokkeland
 • Kirsten Gurine Lindtjørn

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Johan Sirnes, Karl Høgberg, Carl von Hanno, Thorbjørn Lie-Jørgensen, Per Krohg og Carsten Lien 1940-44
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold, Jean Heiberg og Aage Storstein 1945-47
 • Kunstakademiet i København
 • Den højere freskoskole og grafisk skole, København 1948-49

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturstipend 1955-56
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1956
 • Statens reisestipend 1972, -74 og -76
 • 3%-fondets stipend 1973 og -75
 • Rogaland fylkes kulturstipend 1980
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Flere studiereiser til Frankrike, Italia og Spania
 • Lengre opphold i Frankrike og Italia 1950
 • Spania 1964-65
 • En rekke lengre opphold i København

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i tegning, form og farge St. Svithun skole, Stavanger, Stavanger yrkesskole, Rogaland Husflidskole og Studieatelieret i Stavanger i perioden 1950-77
 • Teatermaler Rogaland teater i 2 år
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Bildende Kunstneres Forening Rogaland, formann 1956-68
 • Sekretær og styremedlem Studieatelieret, Stavanger noen år innen samme tidsrom
 • Varamedlem Vestlandsutst. råd 1955-57
 • Jurymedlem 1976-77
 • Formann innkjøpskomiteen Stavanger Faste Galleri 1975-83
 • Styremedlem kunstskolen i Rogaland

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bakkebø heim for utviklingshemmede (1946)
 • Studentersamfundet i Ås 1951
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Norsk rikskringkasting
 • Stavanger kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Grafisk mappe, utgitt av ByggekunstF Rogaland 1982

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1973
 • Høstutstillingen, 1975-1976
 • Vestlandsutst., 1955
 • Vestlandsutst., 1959
 • Vestlandsutst., 1961
 • Vestlandsutst., 1963-1964
 • Vestlandsutst., 1968
 • Vestlandsutst., 1971
 • Vestlandsutst., 1977-1979
 • Juniutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1958
 • Eskilstuna Kunstforening, 1965
 • Esbjerg Kunstforening, 1967
 • Stavanger Kunstforening, 1968
 • Bergens Kunstforening, 1969
 • Jyväskyla, 1970
 • Landsforeningen Norske Malere, 1977
 • Gall. F15, Moss, 1977
 • Skövde Konsthall, 1977
 • Hamburg Haus, 1980
 • Landsforeningen Norske Malere, 1983
 • Hå gamle prestegård, 1983

Separatutstillinger

 • Gall. RA, Stavanger, 1973
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1982

Portretter

 • Portrett utført av Annalise Convad (1971, Bryne Kunstforening)

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1958, s. 259
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 255
 • Hidle, G. Schanche, Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 33, 203
 • Rogaland. Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 360
 • Sørby, H., Jærmaleriet fra landskap til visjon, Stavanger, 1983, s. 107 (ill.)
 • Verdens Gang, 25.01.1951
 • Stavanger Aftenblad, 12.05.1965
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 29.03.1973, (ill.)
 • Wyller, B., i Stavanger Aftenblad, 03.08.1973
 • Sande, L. C., i Rogalands Avis, 13.11.1982
 • Koch, F., i Stavanger Aftenblad, 16.11.1982, (ill.)
 • Kalvig, I., i Jærbl., 26.11.1982, (ill.)