maler

Harald Stokkeland

Faktaboks

Harald Stokkeland
født:
19. august 1916, Ogna, Jæren
død:
2000

S. vokste opp på en gård på Jæren, der mange tilreisende kunstnere vanket om sommeren. Gjennom dem ble han stimulert til å satse på kunstneryrket. Særlig ble den tyske ekspresjonisten Bruno Krauskopf inspirerende. Etter en solid utdannelse i Oslo og København slo S. seg ned i Stavanger i 1953. Han arbeidet i et naturalistisk formspråk og malte både figur- og landskapsbilder. I løpet av 50-årene arbeidet han seg frem til et mer abstrakt billedspråk, som han i hovedtrekkene har holdt fast ved senere. Naturinntrykk er utgangspunkt for abstraherte, konstruktivt og formalt solide komposisjoner, der fargen også er en vesentlig grad av uttrykket. S. er opptatt av å formidle motivets lys- og fargekvaliteter, uten å være bundet av naturimitasjon. Han ønsker imidlertid ikke det helt nonfigurative maleri. Naturen må alltid komme til syne gjennom bildenes egne elementer av form, farge, lys og skygge. I 60-årene fant S. særlig sine motiver på Jæren, der han i slutten av 50-årene overtok Krauskopfs hytte. Hans bilder derfra er ofte bygget opp i horisontale, avgrensede plan som bindes sammen av loddrette elementer i form av f.eks. hus og trær. Stemningene varierer fra det lyriske til dramatisk spenning. I de senere år har S. også funnet sine motiver andre steder enn på Jæren.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Stokkeland
 • Kirsten Gurine Lindtjørn

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Johan Sirnes, Karl Høgberg, Carl von Hanno, Thorbjørn Lie-Jørgensen, Per Krohg og Carsten Lien 1940-44
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold, Jean Heiberg og Aage Storstein 1945-47
 • Kunstakademiet i København
 • Den højere freskoskole og grafisk skole, København 1948-49

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturstipend 1955-56
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1956
 • Statens reisestipend 1972, -74 og -76
 • 3%-fondets stipend 1973 og -75
 • Rogaland fylkes kulturstipend 1980
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Flere studiereiser til Frankrike, Italia og Spania
 • Lengre opphold i Frankrike og Italia 1950
 • Spania 1964-65
 • En rekke lengre opphold i København

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i tegning, form og farge St. Svithun skole, Stavanger, Stavanger yrkesskole, Rogaland Husflidskole og Studieatelieret i Stavanger i perioden 1950-77
 • Teatermaler Rogaland teater i 2 år
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Bildende Kunstneres Forening Rogaland, formann 1956-68
 • Sekretær og styremedlem Studieatelieret, Stavanger noen år innen samme tidsrom
 • Varamedlem Vestlandsutst. råd 1955-57
 • Jurymedlem 1976-77
 • Formann innkjøpskomiteen Stavanger Faste Galleri 1975-83
 • Styremedlem kunstskolen i Rogaland

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bakkebø heim for utviklingshemmede (1946)
 • Studentersamfundet i Ås 1951
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Norsk rikskringkasting
 • Stavanger kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Grafisk mappe, utgitt av ByggekunstF Rogaland 1982

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1973
 • Høstutstillingen, 1975-1976
 • Vestlandsutst., 1955
 • Vestlandsutst., 1959
 • Vestlandsutst., 1961
 • Vestlandsutst., 1963-1964
 • Vestlandsutst., 1968
 • Vestlandsutst., 1971
 • Vestlandsutst., 1977-1979
 • Juniutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1958
 • Eskilstuna Kunstforening, 1965
 • Esbjerg Kunstforening, 1967
 • Stavanger Kunstforening, 1968
 • Bergens Kunstforening, 1969
 • Jyväskyla, 1970
 • Landsforeningen Norske Malere, 1977
 • Gall. F15, Moss, 1977
 • Skövde Konsthall, 1977
 • Hamburg Haus, 1980
 • Landsforeningen Norske Malere, 1983
 • Hå gamle prestegård, 1983

Separatutstillinger

 • Gall. RA, Stavanger, 1973
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1982

Portretter

 • Portrett utført av Annalise Convad (1971, Bryne Kunstforening)

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1958, s. 259
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 255
 • Hidle, G. Schanche, Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 33, 203
 • Rogaland. Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 360
 • Sørby, H., Jærmaleriet fra landskap til visjon, Stavanger, 1983, s. 107 (ill.)
 • Verdens Gang, 25.01.1951
 • Stavanger Aftenblad, 12.05.1965
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 29.03.1973, (ill.)
 • Wyller, B., i Stavanger Aftenblad, 03.08.1973
 • Sande, L. C., i Rogalands Avis, 13.11.1982
 • Koch, F., i Stavanger Aftenblad, 16.11.1982, (ill.)
 • Kalvig, I., i Jærbl., 26.11.1982, (ill.)