Faktaboks

Arendt Dubois
Duboj, Arendt

Andre opplysninger

  • Dekorerte en kirke i Göteborg 1652, arbeidet i kirker i Bohuslän 1671 og 1674. I 1684 - 85 stafferer han kirkeinventar i Holm og Borge kirke, Østfold, sammen med sin "medhavende dreng".

Familierelasjoner

Gift med

  • Göteborg, 1666 med Sofie Felbier

Litteratur

  • Fredrikstad, Oslo, 1934, s. 310
  • Hallbäck, S.A., Det efterreformatoriska dekorativa kyrkomåleriet, Göteborg, 1947, bd. 1, s. 73
  • Svenskt konstnärslexikon, Malmø, 1953, bd. 2, s. 62
  • Christie, S., Christie, H., Norges Kirker. Østfold, Oslo, 1959, bd. 1, s. 158, bd. 2, s. 179, 185