Faktaboks

Pål Olson Grøt
Fødd
1812, Hol
Død
1906

G. står sentralt mellom Hols mange rosemålarar på 1800-talet. Mykje tyder på at han lærte yrket av Nils Bæra i Ål. Elles er det ein påfallande slektskap med den fem år eldre sambygdingen Torstein Sand både i motiv, teknikk og detaljar. Desse to, som truleg har påverka kvarandre gjensidig, fekk mykje å seia for samtidige og yngre målarar i Hol. "Sand-Grøt-skulen" var ei sidegrein av "Sata-Bæra-skulen". På bollar og mindre ting kan G. vise stor fantasirikdom i komposisjonen, men kisterosene har oftast små variasjonar kring eitt og same grunntema. Midtmotivet er gjerne dyrefigurar eller hus, plasserte på gråkvit botn inne i ein oval av vridde band. Både i stil og farge er det liten skilnad mellom tidlege og seine arbeid. Noko ujamn kunne han vera, men på sitt beste representerte G. noko av det finaste i Hallingdals fargekunst. Koloritten er stundom prega av kresent måtehald, andre gonger av djerve kontrastar, til dømes lysande raudt, gult og gråblått mot djup grøn eller blåsvart botn.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ola Eirikson
 • Gro Knutsdotter

Gift med

 • 1860 med Marita Iversdotter Kleppo

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Hol Museum
 • Hallingdal Folkemuseum, Nesbyen
 • Drammens Museum
 • Norsk Folkemuseum

Litteratur

 • Reinton, S.S., Reinton, L., Folk og Fortid i Hol, Oslo, 1943, bd. 2, s. 616
 • Reinton, L., Reinton, S.S., Folk og Fortid i Hol, Oslo, 1972, bd. 3, s. 817
 • Reinton, S.S., Reinton, L., Folk og Fortid i Hol, Oslo, 1973, s. 139
 • Asker, R., Rosemalingen i Hol, Drammen og Opland Turistforenings Årbok, Drammen, 1944, s. 37–48
 • Asker, R., Rosemaling, Norsk Folkekunst, Oslo, 1953, s. 61–104
 • Norsk Allkunnebok, Oslo, 1959, s. 571
 • GSL, Oslo, 1960
 • Asker, R., Rosemaling i Norge, Oslo, 1970
 • Anker, P., Folkekunst i Norge, Oslo, 1975, s. 9, 182
 • Ellingsgard, N., Rosemåling i Hallingdal, Oslo, 1978, s. 257