Liv og virksomhet

B. debuterte som maler i 1970. Hans form var voldsomt ekspressiv og tilnærmet abstrakt med utgangspunkt i naturinntrykk, ofte med mytisk tema. Hans dramatiske temperament avspeiler seg bl.a. i billedtitlene Jorda skjelver, Mordet, Tusser og trollskap, Heksebrenning o.l.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Haakon Breien
  • Andrea Landstad

Gift med

  • Dagmar Munck-Soegaard
  • Randi Borgen

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens 3-årige stipend 1966–68; stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1976.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem av Unge Kunstneres Samfunn; Den Norske Forfatterforening.

Illustrasjonsarbeider

  • Gummipetters reise, Oslo 1950
  • Eventyr, Oslo 1976

Utstillinger

Separatutstillinger

  • U 2, Landsforbundet Norsk Brukskunst, Oslo, 1970
  • Drammens Kunstforening, 1971
  • Club 7, Oslo, 1972
  • Unge Kunstneres Samfunn, 1974
  • Bekkelagets Samfunnshus, Oslo, 1974
  • Oslo Kunstforening, 1979

Kollektivutstillinger

  • Kunstnernes Hus
  • Unge Kunstneres Samfunn

Eget forfatterskap

  • Gassveising og skjæring, Oslo, 1947
  • Smia og hagegjerdet, Oslo, 1949
  • Gummipetters reise, Oslo, 1950
  • Min øks nådde ham ikke, Oslo, 1955
  • Udyret, Oslo, 1956
  • Drabanter, Oslo, 1958
  • Galetruls, Oslo, 1966
  • Det flammende sverd, Oslo, 1972
  • Eventyr, Oslo, 1976
  • Judaskyss, Oslo, 1977

Litteratur

  • Morgenbladet, 22.09.1964
  • Morgenposten, 22.09.1964
  • Nationen, 22.09.1964
  • Arbeiderbladet, 13.03.1970
  • Dagbladet, 13.03.1970
  • Durban, A., i Morgenposten, 20.03.1970
  • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 21.03.1970
  • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 24.03.1970
  • Flor, H., i Dagbladet, 06.02.1974, (ill.)
  • Kunst og Kultur, 1970, s. 183
  • Kunst og Kultur, 1973, s. 132
  • Kunst og Kultur, 1975, s. 57
  • Dahl, W., Nytt Norsk Forfatterleksikon, Oslo, 1971, s. 36
  • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bind 2, s. 387
  • Morgenbladet, 29.08.1979
  • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 30.08.1979