K. har vist lyriske naturstudier i koldnål og akvatint, akvareller med motiv fra Island og Grønland og malerier malt i Valdres og Østre Slidre. K.s formspråk gir uttrykk for en personlig opplevelse av landskapet med forenkling av naturformene og flytende overganger i fargetonene. Hun har hatt utsmykkingsoppdrag med glassarbeider, bl.a. relieffer til døpefonten i Steinkjer kirke. Fra 1979 har K. drevet Galleri Henrik på Eidsvoll.