Faktaboks

Christian Nicolai Lemmel Hersleb
Født
Trondheim

H. tok borgerskap som "Mester Maler" i Bergen 5. mars 1761 og utførte et illuminationsstykke i vinduet over familien Kiellands begravelse i Stavanger Domkirke november 1788. Antagelig var han identisk med maleren H. Hersleb som i 1789 ble betalt for å pusse opp epitafiene i Domkirken. I 1791 var H. i Bergen hvor han averterte at han underviste i tegning. H. utførte dessuten maler- og "skilderarbeide". Det er ingen kjente arbeider fra hans hånd.

Litteratur

  • Bøgh, J., Bergens Haandværkere i 300 Aar, Bergen, 1909, s. 41 (her skrevet Hersløv), Aarbok
  • Kielland, A., Familien Kielland, (Kristiania, 1898, s. 183
  • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 85
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 333