H. tok borgerskap som "Mester Maler" i Bergen 5. mars 1761 og utførte et illuminationsstykke i vinduet over familien Kiellands begravelse i Stavanger Domkirke november 1788. Antagelig var han identisk med maleren H. Hersleb som i 1789 ble betalt for å pusse opp epitafiene i Domkirken. I 1791 var H. i Bergen hvor han averterte at han underviste i tegning. H. utførte dessuten maler- og "skilderarbeide". Det er ingen kjente arbeider fra hans hånd.