Faktaboks

Reidar Berge
Berge, Sverre Reidar
Født
11. desember 1922, Stavanger

Først da B. var 39 år gammel fikk han sin formelle utdannelse som maler ved Statens Kunstakademi under Reidar Aulie. Tidligere hadde han, ved siden av sitt arbeid bl.a. som teknisk tegner og postbud, fulgt undervisning hos billedhuggeren Magnus Vigrestad. Kunstnerens virksomhet kom tidlig til å omfatte både skulptur og maleri. Senere, og i og med undervisningen på Statens Kunstakademi ble det maleriet B. kom til å konsentrere seg om. Hans produksjon som maler er omfattende, men B. har ofte samlet seg om noen utvalgte motivkretser: jødenes historie og lidelser, sjø- og havnemotiver og landskaper. Motivene kan settes i sammenheng med hans engasjement i samtidens hendelser og hans yrkesmessige bakgrunn, bl.a. velferdsoffiser i handelsflåten (1971). Teknikken varierer fra olje og gouache til akvarell. Penselskriften er gjerne kraftig og grov og fargen ekspressivt utnyttet. De komposisjonelle problemer kan i blant lide under kunstnerens glede over utviklingen av farge og penselstrøk.

B. har siden debuten i 1959 hatt en rekke utstillinger, men hans virksomhet er først og fremst konsentrert i hjembyen Stavanger.

Utdannelse

 • Stavanger Tekniske Skole 1938–41, hvor han spesielt arbeidet med litografisk tegning
 • Stavanger tegneskole 1941–42, samtidig som han var elev hos maleren Thoralf Gjesdal
 • elev av billedhuggeren Magnus Vigrestad i slutten av 40-årene
 • Statens Kunstakademi, Oslo vesentlig under Reidar Aulie 1961-64

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturstipend 1962
 • Studiereiser til bl.a. Italia
 • Frankrike
 • Hellas
 • Sverige
 • England
 • senere reiser til en del ikke-europeiske land 1963 og 1972

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Bildende Kunstneres Forening Rogaland
 • Landsforeningen Norske Malere

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje i konkurransen Mostra d'arte degli studenti for akademi-elever i Roma 1962
 • Mention honorable i en internasjonal portrettkonkurranse i Paris, arrangert av Institut de France, Académie des Beaux Arts, 1973 og 1977

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • K.K.-huset, Stavanger (1958–59)
 • Sauda sykehus
 • Stavanger Politikammer (1964)
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Norsk kulturråd
 • Sandnes Kunstforening
 • Stord Kunstlag
 • Flekkefjord Kunstforening
 • Statens Kunstakademi, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Vestlandsutstillingen, 1975
 • Vestlandsutstillingen, 1977
 • Vestlandsutstillingen, 1979
 • Stavanger Kunstgalleri, 1974
 • Stavanger Kunstgalleri, 1976

Separatutstillinger

 • Understøttelsen, K.K.-huset, 1959
 • Stavanger Kunstforening, 1966
 • Stavanger Kunstforening, 1976
 • Kunstnerforbundet, 1969
 • Stavanger Kunstgalleri, 1970
 • Gall. RA, 1972
 • Gall. RA, 1975

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i Rogalands Avis 30.9.1975

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1970, s. 59
 • G.S. Hidle, Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 183, 184 (ill.)

Faktaboks

Reidar Berge