L. var en av Norges få naivister. Han debuterte på Høstutstillingen i 1953 og ble antatt følgende tre år. Likevel var han så godt som ukjent da han sammen med Johan Berner Jakobsen representerte Norge på den internasjonale naivistutstilling på Høvikodden i 1973. L. var da 84 år gammel. L.s far var skredder i Gävle og forlangte at sønnen fulgte i hans fotspor. Som ganske ung var han hospitant i 14 dager ved en malerskole i Stockholm. Det fratok ham lysten til å la seg påvirke av andre, og ved siden av skredderyrket malte L. gjennom alle år etter sitt eget hode. Han kom til Norge i 1912 og drev eget skredderverksted i Oslo i 40 år. Han malte bortimot 400 malerier, stilte ikke ut og solgte bare tre bilder, men beholdt alle sammen selv med skredderverkstedet som utstillingslokale. Fra 1955 oppgav han skredderyrket og bare malte. L. malte sine bilder ut fra minner, opplevelser og inntrykk. De har et anekdotisk og fortellende innhold, som Begravelse i Sverige, Badedag på Sognsvann, Den gamle broen i Kongsvinger og Dronning Elizabeth og prins Philips inntog (Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser). På det sistnevnte bilde har L. malt flere hundre mennesker under opptoget på Karl Johan. Han malte helst mennesker og dyr, særlig hester. Figurene har barnetegningens enkelhet i fremstillingen, og både mennesker og dyr ser som regel direkte på tilskueren. Han malte også rene landskapsbilder og i enkelte av disse oppnådde han et drømmende poetisk uttrykk. L. var opptatt av fargene og komposisjonen, og hans styrke som maler lå i bruken av farge- og luftperspektivet. L. lot seg overtale til å stille ut separat i Oslo Kunstforening i 1974 og i Stavanger og Trondheim i 1975, noen måneder før han døde.