B. var fra 1920 medinnehaver av arkitektfirmaet Ree & B. sammen med Lorentz Harboe Ree. Firmaet oppførte en rekke betydelige bygg i Oslo i mellomkrigstiden.