T. arbeidet som portrettegner, tegnelærer og litograf i Danmark, før han ca. 1830 kom til Trondheim . Den første tiden opptrådte han som skuespiller, før han ble ansatt som tegnelærer ved Realskolen etter Jacob Petersen (død 1833). T. opprettet Trondheims første litografiske anstalt, som var i drift 1837-45. Under oppholdet i Trondheim tegnet han en rekke prospekter som grunnlag for litografier, og utførte også landskapsmalerier, foruten et kosmorama. T. utførte litografiske portretter av Engelbreth Boye (1838), biskop Peter Olivarus Bugge og Otto Thott Fritzner. Sporadisk opptrådte han også som skuespiller og virket som teatermaler. Etter at han i 1845 vendte tilbake til Danmark, ledet han 1845-48 Emil Berentzens litografiske bedrift, senere grunnla han eget firma.