O. kan ha vært identisk med Søfren Belesnider som i 1632 fikk utbetalt 158 rdl. for "at udhugge Gallioner" på Christian 4s skip De 3 Croner. O. har vært tilskrevet statuerekken av hellige menn i Mariakirken i Bergen. De 15 mannshøye trefigurer forestiller 13 apostler, både Matteus og Paulus er med, dessuten Moses og Johannes døperen. De står på utskårne konsoller høyt oppe på murene i kirken. Konsollene bærer årstallet 1634, og innskrifter forteller at ledende menn på Bryggen hadde forært kirken hver sin figur.