O. kan ha vært identisk med Søfren Belesnider som i 1632 fikk utbetalt 158 rdl. for "at udhugge Gallioner" på Christian 4s skip De 3 Croner. O. har vært tilskrevet statuerekken av hellige menn i Mariakirken i Bergen. De 15 mannshøye trefigurer forestiller 13 apostler, både Matteus og Paulus er med, dessuten Moses og Johannes døperen. De står på utskårne konsoller høyt oppe på murene i kirken. Konsollene bærer årstallet 1634, og innskrifter forteller at ledende menn på Bryggen hadde forært kirken hver sin figur.

Litteratur

  • Bergens Borgerbog 1550–1751, (Kristiania, 1878, utg. N. Nicolaysen
  • Lexow, E., Søffren Oellssen og Mariakirkens apostelstatuer, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen årbok, 1942, s. 7–28
  • Sandal, T., Bergenske portaler fra renessanse til empire, Bergens historiske Forening skrifter, 1943, nr. 49, s. 208
  • Landstrøm, B., Skipet, Oslo, 1961
  • Christensen Jr., A. E., Frå vikingskip til motorsnekke, Oslo, 1966

Arkivalia

  • Sæverud, D., Bilthuggerbarokken i vestnorske kirker. En studie i den bruskbarokke stilen i Bergen 1635–1700, Universitetet i Bergen, 1979, s. 278–79, magistergradsavhandling
  • Norges kirkers arkiv, Riksantikvaren