G.s eneste kjente arbeider som arkitekt er trekirkene i Samnanger oppført 1851 og Sveio oppført ca. 1854–58, begge i Sunnhordaland. De har hovedsakelig basilikaform, noe som var uvanlig i samtidens norske kirker. Helt spesiell er Samnanger kirke hvor skipet dannes av en kombinasjon av basilikaen og åttekantformen, dvs. at et rektangulært midtskip rager opp over en for øvrig åttekantformet nedre sone.