Faktaboks

Jørgen Gerhard Løser
Løser, Geert
Født
5. juni 1777, København
Død
1. oktober 1829, Christiania

Etter utførelsen av et prosjekt for den jødiske menighet i København gav Kunstakademiet L. attest for å være en "duelig og anset Kunstner". Imidlertid oppnådde han ikke stillingen som informator ved Kunstakademiet og i 1809 kom L. til Norge som praktiserende arkitekt. Fra 1810 ble han ansatt hos Carsten Anker og fra 1814 - 20 ved det Ankerske Fideikommis. Først omkring 1819 fikk L. borgerskap i Christiania. L.s hovedverk i Norge er ombyggingen og moderniseringen av hovedbygningen på Jarlsberg hovedgård (påbegynt våren 1812). Det store huset fra 1600- og 1700-tallet fikk sitt nåværende monumentale uttrykk ved bruk av sparsomme arkitektoniske virkemidler. Glattpussede vegger og vindusåpninger uten omramningsprofiler, gir den tre etasjes bygningen et nesten kaserneaktig preg. Denne nøkterne empirestil får en opphøyd karakter ved anvendelse av den joniske søyleorden på hver side av bygningen. Slik samles midtpartiet og anlegget til en helhet. I Christiania oppførte L. løkkehuset Sorgenfri (1814) for garver Jess Borgen. Over en nesten kvadratisk grunnplan med en streng symmetrisk rominndeling, var reist et mansardtak som ble et karakteristisk motiv i bybildet. I 1815 fikk L. i oppdrag av Kirkedepartementet å tegne en ny kirke i Mandal, oppført 1817 - 21 i klassisitisk stil. Den er bygd i utmurt bindingsverk, innvendig pusset og utvendig kledd med liggende panel. Av skolebygg oppførte L. Borgerskolen i Christiania (1822 - 25, brent 1891). Sannsynligvis på forespørsel fra en kongelig komité av 1825, tegnet han også utkast til "Bell-Lancasterske Skole" (vekselskole). Sterkt influert av C. F. Hansen formspråk, fant L. her fram til forenklede former og en streng, noe tørr empire. L. konkurrerte med Chr. H. Grosch om oppdragene Børsen og Slagterbodene, foruten om stillingen som Stadskonduktør i Christiania, men tapte i alle. I 1828 startet han en om- og tilbygging på Heftye & Søns bygård i Tollbugaten i Christiania, men døde for egen hånd året etter pga. økonomiske bekymringer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Pouline Dorothea Robertson
 • Robert Løser

Gift med

 • (gift Løser) N.n.

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København under C. F. Hansen omkring 1805
 • den lille sølvmedalje 1794, den store sølvmedalje 1797, den lille gullmedalje 1805

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Ombygging av Jarlsberg hovedgård for grev Johan Caspar Herman Wedel (1812 - 14)
 • Akersgt. 45 (1813, revet)
 • Løkkehuset Sorgenfri for garver J. Borgen, Hammersborg (1814)
 • Kongestolen, Vår Frelsers kirke (1815, fjernet 1849 - 50)
 • Mandal kirke (1815, oppført 1817 - 21)
 • Bygård for garver H. H. Schou, Storgt./Nygt. (1816)
 • Hus for den engelske generalkonsul G. Mygin, Frognerhaugen løkke (1821 - 24)
 • Borgerskolen, Kongens gt. 22 (1822 - 25, brent 1891)
 • Om- og tilbygg bygård for Heftye & Søn, Tollbugt. (1828)
 • Arbeider tilskrevet L.:
 • Salonen/Frokostværelset, Paleet, Prinsens gt. (oppført 1815, revet)
 • Akersgt. 22 - 24 (1822)
 • Bistått Chr. Collett ved oppførselen av hovedbygningen på søndre Tåsen
 • Prosjekter:
 • Synagoge i København (1808)
 • Drivhus, Bygdøy kongsgård etter oppdrag fra Christian Frederik (1815)
 • Bell-Lancasterske Skole (vekselskole), Kongens gt. 1 (1825)